Aktuellt

Tobakshjälpen - ett digitalt stöd att sluta röka eller snusa

Innehållet gäller Östergötland

Nu kan fler invånare i Östergötland få hjälp att sluta röka eller snusa. Den digitala tobaksavvänjningen Tobakshjälpen erbjuds numera i hela länet.

Illustration över två lungor. Den högra är blommig och ljus, den vänstra dyster och mörk.
Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för dig som röker eller snusar och vill sluta.

Det var i höstas som Region Östergötland startade Tobakshjälpen på försök på tre Folktandvårdskliniker och två vårdcentraler. Tobakshjälpen är ett tobaksavvänjningsprogram som ges genom den digitala plattformen Stöd och behandling via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– Det har fungerat bra och vi ser att behovet finns så nu börjar vi erbjuda alla invånare den här möjligheten. Eftersom fler och fler använder olika digitala tjänster har tanken varit att vi ska utöka det här. Nu har vi kunnat skynda på införandet med anledning av situationen med covid-19 då tandvården bara utfört akut vård och vård som inte kan vänta sedan i början av april, säger Marie Nyberg, vårdenhetschef för Munhälsoenheten för barn och unga och tobaksansvarig vid Folktandvården i Östergötland.

Kontakt med sms

För att ytterligare underlätta för vuxna som vill sluta röka eller snusa gör Folktandvården det nu också enklare att komma i kontakt med en tobaksavvänjare. Det räcker med att sms:a ordet FRI till numret 070-195 89 02.

– Vuxna som vill ha stöd att sluta med tobak ska skicka ett sms, oavsett om de vill få digitalt stöd via Tobakshjälpen eller annat stöd. Just nu har vi inga fysiska besök så utöver det digitala stödet är det stöd genom telefonsamtal som gäller, förklarar Marie Nyberg.

Kunskap och verktyg

Behandlingen med Tobakshjälpen tar fem till sex veckor med en slutlig uppföljning efter ett år. Deltagaren får arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksanvändandet och får kunskap ock verktyg för att underlätta avvänjningen.

Deltagaren behöver ha tillgång till internet och kan ta till sig och arbeta självständigt med programmet. En specialutbildad tobaksavvänjare finns som stöd under hela behandlingstiden.

Till toppen av sidan