Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Digital artrosskola för hand, knä och höft

Innehållet gäller Östergötland

11 maj: Nu lanserar Region Östergötland en digital artrosskola. Digitala artrosskolan fungerar på samma sätt som den vanliga – men istället för gruppverksamhet får patienten ta del av utbildningen som en e-tjänst via Stöd och behandling, på 1177.se.

Surfplatta i händerna

– Grunden i behandling av artros är information om sjukdomen, fysisk aktivitet och viktkontroll. Forskning visar att de patienter som går artrosskolan behöver opereras mer sällan. Med hjälp av digitala artrosskolan hoppas vi att fler artrospatienter får den kunskap de behöver för att hantera sina besvär, säger Tomas Gilliot, vårdenhetschef på Rehab Finspång.

Anmäla intresse för digital artrosskola

För att kunna ta del av Digitala artrosskolan anmäler man sitt intresse hos sin fysioterapeut eller arbetsterapeut.

– Patienten får undervisning och träning via text, bild och film och har möjlighet att skriva meddelande till sin behandlare. Det innebär att patienten kan ta del av informationen när som helst på dygnet, och flera gånger om de skulle vilja, förklarar Tomas.

Efter den grundläggande teoridelen kan patienten även få ta del av träningsfilmer. Programmet har utvecklats tillsammans med Region Kalmar och Region Jönköping, och testas på kliniker från Rehab Väst, Rörelse och Hälsa, Rehab Öst och Rehab Finspång.

– Jag har gått den digitala artrosskolan, som jag fick tillgång till efter att ha träffat min fysioterapeut på Rehab öst, säger Ewa Ogell som har diagnosen knäartros. Jag fick välja mellan att gå artrosskolan fysiskt eller digitalt och valde det sistnämnda. Den var väldigt enkel och lättförståelig.

Nå fler patienter

Ett av syftena med att införa artrosskolan digitalt är att nå fler patienter och nya patientgrupper.

– Det digitala formatet hoppas vi kommer att passa yngre patienter särskilt bra, så ett av delmålen är att sänka medelåldern för de patienter som går artrosskolan. Under dessa coronatider ligger dessutom all gruppverksamhet nere, så just nu erbjuds endast den digitala varianten, säger Tomas Gilliot.

Artrosskolan hittar du på https://1177.se genom att logga in på e-tjänsterna, eller via direktlänk https://sob.1177.se.

Fakta om Artrosskolan

  • Enligt statistik hoppar 60 % av de som börjar artrosskolan och står på väntelista för operation av denna väntelista: Artrosskola istället för operation.
  • Av de som genomför artrosskolan slutar 26 % med läkemedel.
  • Av totalt ca 100 000 artrosdiagnostiserade i Sverige 2017 började ca 18 000 artrosskolan (18 %).
  • Snittåldern på deltagare i den traditionella artrosskolan är 67 år.
  • Alla tre regioner i sydöstra sjukvårdsregionen har bidragit i framtagande av text, bilder, animationer och filmade träningsvideos till den digitala artrosskolan. Textinformationen kommer från kvalitetsregistret ”Bättre omhändertagande vid artros” (BOA).
  • Läs mer om atrosskolan, Artrosskola, fysiskt eller digitalt.
Till toppen av sidan