Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Besöksförbud införs i Region Östergötlands vårdlokaler

Innehållet gäller Östergötland

För att hindra spridningen av covid-19 införs från och med i dag, 18 januari, besöksförbud i Region Östergötlands vårdlokaler, till exempel sjukhus och vårdcentraler. Beslutet gäller tills vidare.

– Det här är en tuff men nödvändig åtgärd. Sjukvården i länet är under hård press, och för både patienternas och vår personals skull så måste vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning, säger Jessica Frisk, vårddirektör.

Undantag

Generellt gäller att vissa undantag från besöksförbudet kan göras. Det handlar om de fall där besök bedöms som nödvändiga. Beslut om undantag fattas av ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Besöksförbudet gäller till exempel inte barn som vårdas på sjukhus, medföljande partner vid förlossning eller ultraljud, eller patienter som behöver en ledsagare vid akut eller planerad vård. Även tolkar kan undantas, liksom vissa nödvändiga myndighetsbesök.

Patienter som åker hem på permission

För patienter som åker hem på permission gäller att de ska minimera antalet kontakter för att inte riskera att smittas med covid-19. Om patienten ändå får symtom så testas och isoleras hen på rummet vid återkomsten till sjukhuset.

Tidigare besöksförbud

På grund av pandemin införde regionen besöksförbud för första gången i mitten av mars 2020. I slutet av juni förra året togs det bort på grund av minskad smittspridning, och ersattes av smittsäkra vårdbesök med en besökare per patient.

På grund av den ökade smittspridningen återinförs nu alltså besöksförbud i regionens vårdlokaler, vilket gäller tills vidare.

Till toppen av sidan