Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Åtta av tio nöjda med sin vårdcentral

Innehållet gäller Östergötland

5 februari: Åtta av tio patienter i Östergötland är nöjda med sitt besök på vårdcentralen. Det visar resultaten i den nationella patientenkäten för primärvården, som presenterades den 5 februari. Även rehabiliteringsverksamheterna i Region Östergötland får höga betyg av patienterna.

bebis och sjuksköterska

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför återkommande patientenkäter inom olika delar av hälso- och sjukvården. I går presenteras resultaten av 2019 års patientenkät inom primärvården. Där får patienterna får svara på frågor om tillgänglighet, information, bemötande, kontinuitet, delaktighet och emotionellt stöd.

Denna gång har 8340 personer i Östergötland svarat på enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 43,2 procent, vilket är högre än riket i stort.

Resultat varierar

Det sammanlagda resultatet visar att 80 procent av de svarande i Östergötland är nöjda med helhetsintrycket av vården. Mest nöjd är man vad gäller respekt och bemötande (84,8 procent) och tillgänglighet (83,4 procent), medan kontinuitet och koordinering ges lägre betyg (69,3 procent).

– Det är glädjande att se att östgötarna överlag är nöjda med sina vårdcentraler. Att vården finns nära invånarna och är tillgänglig är en viktig fråga för oss. Nu är det viktigt att se till att den goda utvecklingen fortsätter och säkerställa att alla östgötar får en bra vård, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Resultaten varierar ganska stort bland länets vårdcentraler, men generellt är omdömena högre i de centrala och västra länsdelarna. Skänninge, Åby och Österbymo är vårdcentraler som även denna gång fått höga betyg i alla de olika dimensionerna.

Mellan mätningarna 2018 och 2019 har 30 vårdcentraler i länet förbättrat sina resultat. Störst förbättringar har vårdcentralerna Mirum, Ryd och Lambohov.

Östergötland är en av de regioner som valt att dela upp enkäten för att undersöka patienternas upplevelse av läkar- respektive sjuksköterskebesök. Generellt värderas sjuksköterskebesöken fortsatt högre av patienterna än läkarbesöken. I värderingen av sjuksköterskebesöken utmärker sig vårdcentralerna Åby, Johannelund, Skänninge och Vikbolandet med de övergripande bästa resultaten.

Höga betyg till rehabverksamheter

Under 2019 genomförde Östergötland även en patientenkät inom rehabiliteringen. Såväl Rehab Öst, Rehab Väst och Rörelse och hälsa som de kliniker som har sjukgymnast-, fysioterapeut- och/eller arbetsterapeutmottagning ingår i undersökningen. Frågeområdena har varit desamma som i primärvårdens patientenkät. Inom rehabiliteringen uppger 86 procent av de svarande att de är nöjda med besöket. Alla delområden hamnar på över 80 procent nöjda patienter. Högst resultat får delaktighet och involvering, där 88 procent av de svarande uppgav att de var nöjda.

– Det är viktigt att vi har en personcentrerad vård som utgår från varje patients egna behov och förutsättningar. Att nio av tio patienter känner delaktighet och involvering i sin rehabilitering är ett bra betyg till det arbetet, säger Torbjörn Holmqvist (S).

Till toppen av sidan