Aktuellt

Nya vaccin mot covid-19 tas i bruk

Innehållet gäller Östergötland

Vaccin som anpassats för omikronvarianten av coronaviruset börjar nu användas inom Region Östergötland. Samtliga vaccin som används inom regionen bedöms ge ett lika gott skydd mot covid-19.

Efter att först Europeiska läkemedelsmyndigheten och sedan svenska Läkemedelsverket godkänt de vacciner som tagits fram för omikronvarianten, så kan de nu börja distribueras till landets regioner. Inom Region Östergötland sker övergången till de nya vaccinerna mot slutet av veckan.

– Det är viktigt att komma ihåg att de äldre vaccinen inte är sämre, bara för att det nu kommer nya. De gamla vaccinen ger också ett mycket bra skydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

De nya vaccinerna är enbart godkända för att användas vid påfyllnadsdoser. Vid grundvaccinering mot covid-19, det vill säga dos 1 och dos 2, ges även i fortsättningen de äldre vaccinerna.

– Det är alltså från och med dos 3 som förändringen sker, säger Kerstin Jonsson.

De vacciner som nu tas i bruk är anpassade efter den första mutationen av omikron, BA.1, men sedan omikron först upptäcktes hösten 2021 så har den muterat flera gånger. I dag dominerar den femte varianten, BA.5, inom Region Östergötland. Vaccin som anpassats efter den kommer troligen senare i höst.

Vid vaccinering ska det ha gått minst fyra månader sedan den senaste dosen.

Till toppen av sidan