Aktuellt

Vaccination för 18-39-åringar i riskgrupp

Innehållet gäller Östergötland

I nästa vecka går Region Östergötland vidare och erbjuder vaccination för personer i riskgrupper i åldern 18-39 år. De personer som erbjuds att boka tid kommer att få brev under nästa vecka. Därefter är bedömningen att fas 4 kan starta under vecka 21, något tidigare än beräknat.

Vaccinationstäckningen är god i Östergötland. Totalt sett har omkring 40 procent av invånarna fått en första dos vaccin. I de äldre åldersgrupperna är täckningen mycket hög, bland dem över 60 år har 88,5 procent fått sin första dos.

Samtidigt går nu vaccineringen vidare med de sista grupperna i fas 3. Nu erbjuds alla över 18 år med risk för svår covid-19 vaccinering och samtidigt startar vaccineringen av personer i socialt utsatt situation.

– Vi är glada att vi nu kan erbjuda vaccination för samtliga personer i de grupper som har störst risk att bli svårt sjuka, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande. Vi har en hög smittspridning i länet och det är viktigt vi nu kan ge alla riskgrupper vaccination. Och det är mycket glädjande att det dessutom ser ut som att vi kan komma igång tidigare än beräknat med resten av befolkningen i fas 4.

Brev under nästa vecka

De invånare som tillhör riskgrupp och är i åldern 18-39 får brev i sin digitala brevlåda på måndag eller med vanlig post i mitten av veckan. För att få boka tid ska man ha fått ett personligt brev eller blivit kontaktad av regionen på annat sätt. Brevet ska tas med vid vaccinationstillfället.

– Vi uppmuntrar alla att boka digitalt och i första hand på våra vaccinationscentraler, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen. Kapaciteten på vaccinationscentralerna är högre än på vårdcentralerna, så man kan med fördel leta efter en tid där.

– Det är en stor grupp som nu får erbjudande om vaccination och alla kanske inte hittar en tid direkt. Om man inte skulle hitta en tid kan man försöka igen nästa dag. Det kommer upp nya tider hela tiden.

Fas 4 vecka 21

Omkring 80 000 invånare ingår i de utvalda riskgrupperna i Östergötland utifrån medicinska tillstånd. En övervägande majoritet av de som vårdas eller har vårdats på sjukhus finns bland dessa grupper. Eftersom vaccinationen av riskgrupperna närmar sig slutet går vaccinationsinsatsen snart också över i fas 4. I dagsläget är bedömningen att det kan ske något tidigare än beräknat.

– Om vaccinleveranserna följer den plan som ligger just nu räknar vi med att komma igång vecka 21, säger Rickard Lundin. Planen är att erbjuda de äldsta i gruppen vaccination först och därefter gå nedåt i åldrarna.

Fråga: Jag har fått brev om vaccination för att jag tillhör en riskgrupp och förstår inte varför.

Svar: De som får brevet för att de ingår i riskgrupp har haft kontakt med vården om en sjukdom eller åkomma de senaste två åren och fått en diagnos i sin journal.

Diagnosen kan exempelvis vara astma eller högt blodtryck. När regionen har sökt ut vilka som ingår i riskgrupp har det gjorts med hjälp av dessa diagnoser eller mer exakt, diagnoskoder. Så det är möjligt att du själv inte har uppfattat att du ingår i en riskgrupp eller att du har en viss diagnos. Titta i listan om du kan ingå i någon av riskgrupperna. Om du önskar mer information om varför, kontakta den vårdenhet som du vanligtvis har kontakt med.

Till toppen av sidan