Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Region Östergötland provtar alla med symtom på covid-19

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland erbjuder nu provtagning för personer med symtom på sjukdomen. Provtagningen är avgiftsfri.

Region Östergötland arbetar nu intensivt med att bygga ut kapaciteten för provtagning. För att underlätta för patienter och verksamhet hänvisar regionen i första hand till 1177.se för att ta kontakt med vården för provtagning.

– Vi fortsätter att skala upp vår provtagning. Från och med tisdag nästa vecka kan länsinvånare som har symtom på covid-19 och behöver provtas gå in på 1177.se och via ett digitalt formulär få en tid för detta, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

Den som inte kan använda 1177.se kontaktar istället sin vårdcentral via telefon.

Lättare symtom  

Formuläret är i första hand till för personer som har haft lättare symtom under några dygn. Den som är sjuk med kraftiga symtom ska istället ringa sin vårdcentral för att få en medicinsk bedömning.

Provtagning av personer som inte har symtom är något som har efterfrågats av yrkesgrupper som träffar många människor i arbetet, men inga prover kommer att tas på symtomfria personer.

– Det finns ingen anledning att provta dem eftersom det enbart ger en ögonblicksbild vid provtagningstillfället. Provet skulle behöva upprepas över tid för att göra någon skillnad för individen och det tillför väldigt lite, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. 

Den som diagnostiseras med covid-19 får förhållningsregler utifrån Smittskyddslagen.

Antikroppstester dröjer 

Region Östergötland kan komma att på sikt även erbjuda antikroppstester, det vill säga tester som visar om en person tidigare har haft covid-19.

– Vi vet ännu inte hur det ser ut med immunitet efter covid-19 och om alla som har haft sjukdomen utvecklar skyddande antikroppar, det vill säga att man inte kan bli sjuk igen i covid-19. Därför avvaktar vi med att erbjuda denna typ av tester till kunskapsläget har klarnat, säger Britt Åkerlind.

Ingen smittspårning nu 

Eftersom det finns en samhällsspridning av coronaviruset genomförs inte smittspårning i dagsläget, vilket vanligtvis görs när någon har insjuknat i en samhällsfarlig sjukdom. Med en minskad allmän smittspridning kan läget komma att ändras.

– Smittspårning utförs idag på förekommen anledning. Pandemin kan komma i ett läge som gör att smittspårning kring enskilda fall kan bli aktuellt igen, säger Britt Åkerlind.

Håll i - håll ut - håll avstånd  

Nationella rekommendationer gäller fortfarande. 

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Hosta och nys i armvecket
  • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
  • Håll avstånd 
Till toppen av sidan