Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Femte dosen till personer med nedsatt immunförsvar

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland erbjuder nu en femte vaccindos mot covid-19 till personer med kraftigt och måttligt nedsatt immunförsvar, orsakat av sjukdom eller behandling. Erbjudandet går ut till dem som är 18 år och äldre.

Personer som har nedsatt immunförsvar riskerar att bli svårt och långvarigt sjuka i covid-19. Det är därför extra angeläget att de vaccineras. I vissa fall kan även den med kraftigt nedsatt immunförsvar ha svårt att få ett fullgott skydd av vaccinen, jämfört med personer som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och erbjuder en extra dos vaccin till flera olika patientgrupper med kraftigt och måttligt nedsatt immunförsvar. Det kan gälla personer som genomgått organ- eller stamcellstransplantation, eller som får behandling för olika cancer- och njursjukdomar.

– Erbjudandet riktas till personer där immunsvaret vid vaccinering är, eller riskerar att vara, försämrat. Läkare har gjort bedömningen att de vi nu kontaktar är i behov av ytterligare vaccin, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

Erbjudandet ges till personer som är 18 år och äldre. Det skickas med posten, eller till digitala brevlådor för dem som har det.

Risk för ökad smittspridning

Smittspridningen har successivt minskat under våren, men enligt ett scenario från Folkhälsomyndigheten finns det risk för en ny ökning i maj. Efter det väntas spridningen sjunka till låga nivåer under sommaren.

– Eftersom sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig, och testningen därmed dragits ner, så finns det nu ett avsevärt större mörkertal för hur många som faktiskt är smittade. Det gör det än mer angeläget att så många som möjligt skyddar både sig själva, och sin omgivning, genom att vaccinera sig. Även den som är ung och känner sig stark kan bli sjuk. Covid-19 är en oförutsägbar sjukdom på det sättet, säger Kerstin Jonsson.

Vaccination mot covid-19

Boka tid för vaccination mot covid-19 eller gå på drop in

Till toppen av sidan