Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Fler anteckningar i journalen på nätet

Innehållet gäller Östergötland

4 juni. Från och med den 1 juni 2019 finns de flesta av Region Östergötlands journalanteckningar från barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningar och ungdomshälsor tillgängliga i journalen via nätet på 1177.se.

Den som är över 16 år och som har fått vård i Region Östergötland kan logga in på 1177.se för att läsa journalen på nätet. Den som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom sin egen inloggning. När barnet är mellan 13-15 år kan varken barnet eller vårdnadshavaren nå journalen via nätet. Här kan dock undantag göras. Om det finns särskilda behov kan vårdnadshavare till ett barn som är 13-15 år ansöka om att få tillgång till delar av barnets journal via nätet under en begränsad tid. Det är verksamhetschefen för den aktuella kliniken som fattar beslut om det.

Det finns fortfarande enheter och viss typ av vård som inte visar information i journalen via nätet. Till exempel gäller det en del privata vårdgivare som Region Östergötland har avtal med, samt viss psykiatrisk vård, vård i samband med abort, sexuellt överförbara sjukdomar och smittspårning, donation samt assisterad befruktning.

Läs mer om journalen via nätet

Till toppen av sidan