Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Vaccination i sommar och påfyllnadsdos i höst

Innehållet gäller Östergötland

I höst erbjuder Region Östergötland en påfyllnadsdos covid-19-vaccin. Erbjudandet kommer att ges successivt till olika grupper och skickas till digitala brevlådor eller med vanlig post.

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fortsatt vaccination mot covid-19. Inför höst- och vintersäsongen, då det finns risk för att smittspridningen ökar, kommer personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom - inklusive gravida och alla över 65 år – att erbjudas ytterligare en påfyllnadsdos vaccin.

– Vi startar den 1 september och erbjuder en påfyllnadsdos till alla grupper som rekommenderas det. Vi kommer även att erbjuda alla över 18 år att ta en fjärde dos, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

Till olika grupper

Vaccinationen erbjuds successivt till olika grupper, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Erbjudandet kommer precis som tidigare att skickas till digitala brevlådor till personer som har det eller med vanlig post.

Erbjudandet om vaccination skickas först till personer i särskilt boende, personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer över 80 år. Sedan följer personer med nedsatt immunförsvar och andra riskgrupper. Därefter erbjuds personer i åldrarna 65-79 år vaccination och slutligen gruppen med personer mellan 18 och 64 år. En påfyllnadsdos ges tidigast fyra månader efter den senaste dosen.

Vaccinationscentraler öppna i sommar

Vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala kommer från och med nästa vecka (vecka 27) vara öppna en dag i veckan vardera fram till och med vecka 30.

– Vi uppmanar alla som ännu inte tagit de tidigare doserna att göra det för att få ett grundskydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Vaccination mot covid-19

Boka tid för vaccination mot covid-19 eller gå på drop in

Till toppen av sidan