Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Stort förtroende för 1177 Vårdguiden

Innehållet gäller Östergötland

Östgötar som är oroliga för sin egen eller någon annans hälsa vid covid-19 vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. Allt fler använder e-tjänster och förtroendet för 1177 ökar, visar en varumärkesundersökning.

Samhällsnyttig, professionell, pålitlig, trygg och en tjänst som förenklar och är tydlig. Så beskrivs 1177 Vårdguiden i en undersökning av attityder kring varumärket 1177 Vårdguiden som har gjorts på både regional och nationell nivå. För Region Östergötland har drygt 2 000 svar samlats in. Resultatet är mycket positivt och har förbättrats jämfört med den mätning som gjordes 2018.

De flesta känner till 1177 Vårdguiden. 99 procent har hört talas om varumärket, jämfört med 98 procent 2018. Drygt fyra av fem östgötar (82 procent) har stort förtroende för 1177 Vårdguiden. Förtroendet har ökat markant, från 75 procent vid den förra mätningen.

Litar på 1177 Vårdguiden

– Det är mycket glädjande att så många känner till och litar på 1177 Vårdguiden. Speciellt nu i samband med pandemin när behovet av information är stort och allt fler har kontakt med vården, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

På frågan om vart man i första hand vänder sig om man är orolig för sin egen eller någon annans hälsa när det gäller covid-19 har 55 procent svarat 1177. 75 procent tycker att informationen om covid-19 på 1177.se är bra eller mycket bra.

Om man själv eller någon familjemedlem är sjuk och behöver kontakt med vårdpersonal (genom telefon, app, chatt, videosamtal eller e-tjänster) vänder sig de flesta östgötar till 1177 Vårdguiden, 61 procent. Undersökningen visar också att den som blir sjuk och behöver söka information på webben i första hand väljer 1177.se. Det gör 69 procent, jämfört med 55 vid förra mätningen. 8 procent svarar Google.

Användning av e-tjänster ökar mycket

Allt fler invånare i Östergötland använder 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster. 82 procent har någon gång besökt 1177.se. Hela 92 procent känner till 1177 Vårdguidens e-tjänster och 85 procent har någon gång använt sig av dem. Det är en stor ökning jämfört med 2018 då 79 procent kände till e-tjänsterna och 67 procent hade använt dem.

Östgötarna har också använt e-tjänster i större omfattning än befolkningen som helhet, siffran för hela landet är 81 procent.

– Det är positivt att kännedomen om e-tjänsterna ökar och att allt fler östgötar väljer att kontakta vården digitalt, säger Lena Lundgren. 

83 procent har någon gång ringt 1177 Vårdguiden på telefon, jämfört med 78 procent i förra mätningen.

Varumärkesundersökningen genomfördes genom en webbpanel i december 2020. 

1177 Vårdguiden i siffror i Östergötland

  • 99 procent har hört talas om 1177 Vårdguiden i Östergötland
  • 82 procent har någon gång besökt 1177.se
  • 92 procent känner till 1177 Vårdguiden e-tjänster
  • 85 procent har någon gång använt 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • 96 procent känner till telefonnumret 1177 för information om hälsa och vård
  • 83 procent har någon gång ringt till 1177 Vårdguiden på telefon
Till toppen av sidan