Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Gravida erbjuds vaccin mot kikhosta

Innehållet gäller Östergötland

Gravida i Östergötland kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination mot kikhosta. Syftet är att skydda spädbarn mot den potentiellt allvarliga sjukdomen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i veckan fattat beslut och avsatt resurser för att Region Östergötland ska kunna erbjuda alla gravida vaccination mot kikhosta. Vaccinationen kommer införas successivt och permanentas efter en uppbyggnadsfas.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten nyligen gått ut med rekommendationen att gravida ska erbjudas vaccination mot kikhosta. Syftet är att skydda de ofödda barnen. Kikhosta kan utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom hos spädbarn. Bland spädbarn som insjuknat i kikhosta är det en hög andel som behöver sjukhusvård. Barnen är för unga för att vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet, men kan få skydd mot allvarlig sjukdom genom att modern vaccineras under graviditeten.

– Erbjudandet är angeläget just eftersom kikhosta kan vara livshotande för de allra minsta spädbarnen. Vi ökar tryggheten i barnets första tid i livet genom att vaccinera under graviditeten, säger Lena Micko (S), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida från vecka 16. För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccinationen ske minst 2 veckor före beräknat förlossningsdatum.

Gravida erbjuds idag även kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Till toppen av sidan