Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Rekommendation om vaccination av barn mot covid-19 ändras

Innehållet gäller Östergötland

Folkhälsomyndighetens rekommendation till grundfriska barn i åldrarna 12-17 år om att vaccinera sig mot covid-19 tas bort 1 november. Anledningen är den mycket låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga. Fortsättningsvis är det endast barn som tillhör riskgrupp för covid-19 och har blivit bedömda av barnläkare som kommer att erbjudas vaccination.

Få barn och unga har blivit allvarligt sjuka av covid-19 under pandemin. Aktuell kunskap och epidemiologi visar att virusvarianterna för SARS-CoV-2 ger alltmer lindriga symtom för grundfriska barn och unga, samt att immuniteten i gruppen är mycket hög. Region Östergötland kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och enbart erbjuda vaccination mot covid-19 till barn och unga i riskgrupp.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut. 

Läs mer på Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19 för barn och unga. 

Till toppen av sidan