Aktuellt

Folktandvården öppnar – tillgängligheten ökar gradvis

Innehållet gäller Östergötland

Folktandvården har återigen öppnat alla kliniker i Östergötland. Du som har stora behov är högt prioriterad bland de patienter som nu kallas in, medan du som har lindrigare eller inga besvär kommer att få vänta ytterligare en tid.

Det var i april som Folktandvården stängde sina kliniker på grund av coronapandemin. Syftet var att spara skyddsmaterial och andra resurser till sjukvården. Under våren och sommaren utförde Folktandvården akut tandvård på tre kliniker i länet, där ett hundratal patienter har fått hjälp varje dag.

Nu är tillgången på skyddsmaterial stabil och Folktandvårdens kliniker är åter öppna.

- Nu när vi startar upp verksamheten är det oerhört viktigt att vi gör det på ett klokt sätt. Vi vet inte hur pandemin kommer att utveckla sig under hösten, och vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det påverkar bland annat hur många patienter vi kan ha i väntrummet samtidigt, säger Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör i Region Östergötland.

Erbjuda bättre tillgänglighet

Dessutom har Folktandvården ägnat våren och sommaren åt att gemensamt genomföra förändringar i planering och arbetssätt, för att på sikt kunna erbjuda patienterna en bättre tillgänglighet. 

- Det innebär bland annat att vi nu lägger stort fokus på patienter med mycket stora vårdbehov. De ska få bli färdiga med sina behandlingar, och därefter kommer vi att kunna ta emot patienter med mindre besvär, säger Anna Carin Dahlgren.

Videobedömning i appen Din vård

Det betyder att du som har lindriga eller inga besvär kommer att få vänta ytterligare en tid innan du blir kallad. Får du akuta besvär så får du alltid hjälp, då ska du kontakta din ordinarie klinik eller jourkliniken. Nytt efter sommaren är att du på jourklinikerna kan få en videobedömning via appen Din vård.

- Digital tillgänglighet är något som vi jobbar intensivt med för att kunna erbjuda en bredare tillgänglighet för alla våra patienter, säger Anna Carin Dahlgren. 

Fotnot:

  • Tyvärr finns det fortfarande skillnader över länet som gör att vissa kliniker har en tyngre belastning än andra. De förbättrade arbetssätten ska bidra till att minska denna skillnad men det kommer inte att kunna ske omedelbart.
  • Inom vissa delar av specialisttandvården är belastningen stor efter våren och sommaren. Det innebär att till exempel tandregleringen under hösten måste prioritera patienter som har en pågående behandling och har fått vänta.
Till toppen av sidan