Aktuellt

Smittspårning och hemkarantän

Innehållet gäller Östergötland

En ny Smittspårningsenhet startar idag i Region Östergötland. Enheten kontaktar personer som fått positivt covid-19-svar efter att ha bokat provtagning via 1177.se.

Alla som bor med någon som har covid-19 är misstänka fall av smittan. För dem gäller då hemkarantän i sju dygn och vara vaksam på symtom under 14 dagar. 

Hemkarantän gäller inte barn 

De hushållsmedlemmar som kan arbeta hemma ska göra det. De som kan garantera fysisk distans på arbetet och kan ta sig till och från arbetet utan att utsätta andra för smittrisk, kan fortsätta arbeta som tidigare.

Hemkarantän gäller inte för barn i förskola, grundskola och gymnasiesärskola. Däremot ska barnen undvika fritidsaktiviteter under sju dagar.

Smittbärarpenning kan bli aktuell om inte distansarbete eller fysisk distans på arbetsplatsen är möjligt. Intyg om det skrivs ut av provansvarig läkare eller Smittspårningsenheten.

När kan barnet gå tillbaka till skolan? 

Det är också många som undrar vad som gäller för barn som blivit sjuka. Region Östergötland har nu justerat och förtydligat riktlinjerna.

– Så snart ett barn under 13 år har fått symtom ska det vara hemma. När barnet är feberfritt, har blivit bättre och allmäntillståndet är gott kan hen gå tillbaka även om milda symtom som lätt snuva och lätt hosta kvarstår. Om det finns någon i hushållet som har covid-19 måste dock barnet vara hemma minst sju dagar inklusive två dagar utan symtom, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Smittspårning 

Läs här om smittspårning.

Till toppen av sidan