Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Alla över 65 år kan boka tid för provtagning

Innehållet gäller Östergötland

Från och med torsdag 26 november kan personer över 65 år med symtom på covid-19, boka tid för provtagning på 1177.se. Dessutom förtydligas provtagningen av personer inom samhällsviktiga verksamheter.

Förra veckan återupptogs provtagningen av allmänheten med personer som är över 70 år. Nu har den åldersgränsen sänkts till 65 år. Fortfarande gäller att den som bokar tid ska ha haft symtom på covid-19 i mer än 48 timmar.

Personer inom den aktuella åldersgruppen bokar själva tid för provtagning genom att logga in på 1177.se. En åldersbegränsning i e-tjänsten säkerställer att endast de som är födda år 1955 och tidigare kan beställa provtagning för covid-19.

- Det här är ett steg i rätt riktning och vi arbetar vidare för att kunna fortsätta utöka provtagningen för allmänheten successivt, säger Rickard Lundin, som är representant för den regionala sjukvårdsledningen i Region Östergötland.

Samhällsviktig verksamhet

Regionen har sedan tidigare givit personer som jobbar inom samhällsviktiga verksamheter möjlighet till provtagning. Nu förtydligas provtagningsprocessen. Länsstyrelsen i Östergötland kommer att stödja Region Östergötland med bedömningar av vilka verksamheter och funktioner som är att betrakta som samhällsviktiga.

Den som ansvarar för en samhällsviktig verksamhet, som på kort tid kan leda till en allvarlig kris i samhället om den inte fungerar, ska kontakta Länsstyrelsen. Om verksamheten bedöms som samhällsviktig kommer regionen i ett nästa steg att ta kontakt för vidare bedömning och instruktioner för provtagning.

Skyddet av liv och hälsa och upprätthållandet av samhällets funktionalitet kommer särskilt att beaktas i bedömningarna. Det är sällan som all verksamhet och alla arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag bedöms som samhällsviktiga.

- Ofta handlar det om att provta ett begränsat antal personer för att säkerställa att en samhällsviktig funktion inte behöver stänga, säger Rickard Lundin.

Till toppen av sidan