Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Tredje vaccindos till ytterligare grupper

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland kommer i nästa steg att erbjuda en tredje vaccindos till personer från 50 år och uppåt, samt de från 18 år som ingår i medicinska riskgrupper. Erbjudandet går ut först när åldersgruppen 65 plus har nått en vaccinationsgrad på 80 procent.

Arbetet med att ge en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin till alla från 65 år och uppåt pågår som bäst inom Region Östergötland. Samtidigt sker grundvaccinering av barn från 12 år, liksom arbetet med att nå personer som ännu inte vaccinerat sig.

Skyddet avtar med tiden

Två doser vaccin ger ett mycket gott skydd mot covid-19 i upp till ett år för de allra flesta, men skyddet avtar med tiden och med stigande ålder.

De grupper som i nästa steg erbjuds en tredje vaccindos är personer från 18 år som ingår i medicinska riskgrupper, som har beslut om assistansersättning eller LSS-insatser, samt alla som är i åldern 50 till 64 år.

Erbjudandet skickas snart ut med brev

Erbjudandet skickas ut med brev när åldersgruppen 65 plus har nått en vaccinationstäckning på 80 procent, vilket väntas ske om ungefär två veckor. I nuläget har 48,4 procent av östgötarna som är 65 år eller äldre tagit sin tredje dos.

– Erbjudandet till de nya grupperna kommer att ges i åldersordning, med de äldsta först. Vänta tills du fått brevet, eftersom det måste visas upp när man får den tredje sprutan. Det är inte möjligt att boka tid nu, varken på 1177.se eller via din vårdcentral, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare inom Region Östergötland.

Tid mellan andra och tredje dosen

För personer som är under 65 år kan den tredje vaccindosen ges tidigast sex månader efter det senaste vaccinationstillfället. För personer som är 65 år och äldre gäller fem månader.

Till toppen av sidan