Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Buss för provtagning av covid-19 rullar igång

Innehållet gäller Östergötland

Under onsdagen startar en buss för provtagning av covid-19. Bussen är en mobil teststation som kommer att stå parkerad i Linköping respektive Norrköping olika dagar under veckan.

Parkerad buss för provtagning av covid-19
För provtagning i bussen krävs bokad tid via 1177.se. Foto: Samtrans Omsorgsresor AB

Med hjälp av en provtagningsbuss kan Region Östergötland nu möta den ökade efterfrågan på PCR-provtagning av covid-19. Efter bokning på 1177.se kan personer med symptom komma och provtas i bussen som står parkerad vid Linköping Arena och vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping olika dagar i veckan. Det så kallade PCR-testet visar om man har en pågående covid-19-infektion.

Ett komplement till fasta provtagningsstationer

Idag tas runt 800 PCR-prover per dygn och med hjälp av den mobila teststationen kan ytterligare 120 prover per dygn genomföras.

– Bussen låter oss utöka provtagningskapaciteten på ett snabbt och flexibelt sätt utan att vi belastar hälso- och sjukvården. Det ger oss möjlighet att möta efterfrågan genom att erbjuda provtagningstider på fler platser i länet, säger Eva Ljunggren, chef för medicincentrum som leder arbetet med provtagning i Region Östergötland.

Utöver provtagningsbussen har ytterligare en provtagningsenhet öppnats i Ryd i Linköping dit invånare också är välkomna för provtagning av covid-19.

Boka tid på 1177.se

För att bli provtagen måste man först boka tid genom att logga in 1177.se, det är inte möjligt att komma på drop-in. Det gäller alla som fyllt 13 år och har mobilt Bank iD eller Freja eID plus. Den som har symtom och inte har möjlighet att logga in kan kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Läs mer om provtagning och hur du bokar tid på 1177.se: Provtagning i Östergötland

 

När kan du boka tid för provtagning?

  • Om du blir fortsatt sämre efter att ha haft symtom i minst 48 timmar
  • Om du har kraftiga symtom eller har haft symtom under en längre tid ska du kontakta vårdcentralen för medicinsk bedömning

När ska du avstå från PCR-provtagning:

  • Vid milda symtom som pågått en kort tid.
  • Om du haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna (provet kommer att vara positivt i flera veckor, du är dock inte smittsam efter sju dygn under förutsättning att symtomen till största delen försvunnit).
  • Om du nyligen fått ett negativt provsvar men har kvarstående symtom.
  • Om det gäller barn med milda symtom rekommenderas föräldrar att avvakta med provtagning.
Till toppen av sidan