Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Vårdcentralen Ödeshög i nya lokaler

Innehållet gäller Östergötland

1 juli. Problem med inomhusmiljön gör att Vårdcentralen Ödeshög har flyttat till tillfälliga modulhus i nära anslutning till den tidigare vårdcentralsbyggnaden.

I kvartal fyra väntar ytterligare en flytt, då till paviljonger av hög kvalitet där verksamheten kan bedrivas under lång tid. Bakgrunden till flytten är att medarbetare vid Vårdcentralen Ödeshög under flera år rapporterat allergiska symtom som kan kopplas till inomhusmiljön.

Lokalerna är inte säkra

Arbets- och miljömedicin undersökte nyligen vårdcentralsbyggnaden och bekräftade därefter i en rapport att lokalerna inte kan anses som säkra att vistas i dagligen med tanke på personalens hälsa.

– Vi kan inte bedriva verksamhet i lokaler där våra medarbetare blivit eller riskerar att bli sjuka av inomhusmiljön. Därför har regionledningen beslutat att vi ska flytta, säger Annette Johansson, biträdande produktionsenhetschef för Primärvårdscentrum.
Den 14 april besökte Arbetsmiljöverket Vårdcentralen Ödeshög. Anledningen till besöket var att huvudskyddsombudet för Primärvårdscentrum hade gjort en anmälan.

Vid mötet lämnades en muntlig underrättelse som innebär att flytt till de tillfälliga lokalerna ska ske senast vecka 24 och etablering i kvalitetspaviljongerna senast vid årsskiftet. Vid brister från regionens sida utdöms vite.

Sjukgymnastik i Mjölby, Motala och Vadstena

Vården i Ödeshög kommer att påverkas i liten omfattning av flytten. I princip all verksamhet ryms i de tillfälliga modulerna.

– Sjukgymnastiken är den enda verksamhet som under en tid inte kommer att finnas på plats i Ödeshög. I stället erbjuder Rehab Väst tider till sjukgymnastikmottagningen i Mjölby, Motala eller Vadstena, säger Annette Johansson.

Eftersom lokalytan är begränsad, kan en del planerade rutinkontroller tillfälligt komma att skjutas framåt i tiden.

– Vi strävar efter att göra så få begränsningar som möjligt och under kortast möjliga tid, säger Annette Johansson.

Information om de nya lokalerna, eventuella förändringar i samband med flytten samt generellt om vårdutbudet i Ödeshög, kommer att annonseras på olika sätt lokalt och i media. Information kommer också att finnas på Vårdcentralen Ödeshögs webbsida här på 1177.se.

Till toppen av sidan