Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Modernas vaccin inte använt i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Flera regioner i Sverige, däribland Region Östergötland, har fått vaccin från Moderna som har förvarats i för låg temperatur. Ingen i Östergötland har vaccinerats med det aktuella vaccinet, som nu har försatts i karantän.

Apoteket har under veckan levererat ut sammanlagt 2 100 doser av Modernas covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och Östergötland.

Region Östergötland har tagit emot av 500 av dessa doser, men ingen patient har vaccinerats med det aktuella vaccinet.

– Ingen i Östergötland behöver oroa sig för detta, eftersom vi inte har använt vaccinet och försatte det i karantän så fort vi informerades, säger Rickard Lundin i den regionala sjukvårdsledningen.

Utredning pågår

Det berörda vaccinet har dock getts till cirka 1 000 personer i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Halland. Dessa personer har eller kommer att kontaktas av respektive region.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget som tyder på att doserna som transporterats i för låg frystemperatur innebär någon patientrisk. Nu utreds det vilken effekt de berörda doserna har och om det medför att de som nu fått vaccinet behöver få dos 1 igen. Utredning pågår också kring varför transporterna skett under felaktiga förhållanden.

Färre leveranser än väntat

Region Östergötland har de senaste två veckorna fått färre leveranser av vaccinet från Pfizer Biontech än utlovat. Det medför en något lägre vaccinationstakt än planerat.

Så här säger Rickard Lundin i den regionala sjukvårdsledningen:
– Jag vill mana till tålamod. Just nu kan vårdcentralerna inte tala om när man kan få en tid för vaccinering. Alla som vill vaccineras kommer att få göra det, men just nu kan vi inte säga när man kommer att blir uppringd bara att man kommer bli det.

På kort sikt innebär de minskade vaccinleveranserna att fördelningen av doser i Östergötland planeras om. Däremot kommer slutmålet att alla östgötar ska ha erbjudits vaccin till sommaren inte att påverkas under förutsättning att tillgången på vaccin återigen ökar.

Till toppen av sidan