Aktuellt

God effekt av hälsosamtal i vården

Innehållet gäller Östergötland

Personer som deltagit i två hälsosamtal med fem års mellanrum hade en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom än de som inte deltagit. Det visar en ny rapport med en kartläggning av levnadsvane- och hälsoförändringar efter hälsosamtalen i primärvården.

Primärvården i Region Östergötland har erbjudit hälsosamtal till invånare i specifika åldersgrupper sedan 2012. Inför hälsosamtalen har deltagarna fått lämna prover och fylla i en enkät om hälsa och levnadsvanor. Själva samtalet på vårdcentralen tar en timme med fokus på individuella hälsoråd och motiverande samtal.

Med hjälp av mätinstrumentet Hälsokurvan ser deltagarna sin risknivå för hjärt-kärlsjukdom, kopplad till levnadsvanor, livssituation, psykisk hälsa och kolesterol. Risken klassas i olika nivåer, från låg till mycket hög.

- Vi ser vissa positiva förändringar hos deltagarna som fått hälsosamtal. När ett uppföljande hälsosamtal hölls efter fem år hade andelen med låg risk för hjärt- och kärlsjukdom ökat, säger Anna Kappling, utvecklingsledare och koordinator för hälsosamtalen vid Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland.

Breddinförs i länet

Det har hittills varit ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna att erbjuda hälsosamtal i sitt utbud. Men från 2022 breddinförs hälsosamtalen i Region Östergötland och alla vårdcentraler kommer att bjuda in alla listade 40- och 50-åringar. 

Till toppen av sidan