Aktuellt

Allt fler får terapi på nätet

Innehållet gäller Östergötland

2 oktober. Region Östergötland behandlar flest patienter i landet med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Användandet fortsätter att öka.

Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- och behandlingsplattformen, sedan det infördes i Region Östergötland 2016. Det är flest i landet, visar ny statistik.

– Det är jätteroligt. Det här har varit en långsiktig satsning som nu ger effekt, säger Sanja Halenius, psykoterapeut och processledare för KBT på nätet i Region Östergötland.

Fortsätter öka

Behandling med KBT på nätet fortsätter dessutom att öka. Under det första halvåret i år fick 748 patienter KBT på nätet i regionen. Motsvarande siffra för samma period 2018 var 560.
– Att vi kan erbjuda KBT på nätet ökar tillgängligheten och ger patienterna större flexibilitet. Överlag är patienterna väldigt nöjda med den här behandlingen och vi ser att effekten motsvarar den som uppnås med traditionell KBT-behandling, förklarar Sanja Halenius.

När KBT på nätet startade i regionen fanns det ett behandlingsprogram för ångest. Nu finns program för ångest, oro, depression, stress och sömnbesvär. Den senaste behandlingen som tillkommit riktar sig till unga mellan 12 och 18 år som har ångest eller oro. Dessutom finns iStress, KBT för utmattning, som också är en forskningsstudie där fem vårdcentraler i Östergötland deltar.

Läs mer

KBT på nätet

KBT på nätet för unga

Till toppen av sidan