Aktuellt

Intervall förlängs för covid-19-vaccination

Innehållet gäller Östergötland

Vaccination med Astra Zeneca pausas även nästa vecka i Region Östergötland. Vaccination med de två andra vaccinerna fortsätter, men intervallet mellan första och andra vaccindosen förlängs. Regionen kommer att kontakta de personer vars tider behöver bokas om.

Folkhälsomyndigheten har idag, 19 mars 2021, beslutat att vaccinationen mot covid-19 den närmaste tiden ska inriktas på de grupper som löper störst risk för allvarlig sjukdom och död.

Som en konsekvens av det förlängs intervallet mellan första och andra vaccindosen till sex (6) veckor när det gäller Pfizer och Modernas vaccin, för att fler så snabbt som möjligt ska kunna få en första vaccindos.

Vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas även nästa vecka.

Planeras om

Folkhälsomyndighetens besked innebär att Region Östergötland måste planera om delar av vaccinationen mot covid-19 under de kommande veckorna.

– Vi prioriterar vaccination av dem som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom eller död i covid-19. Tyvärr innebär det att andra grupper får vänta längre, säger Rickard Lundin, särskild sjukvårdsledning i Region Östergötland.

Vaccination av all sjukvårds- och omsorgspersonal pausas. Likaså personal och brukare inom LSS, med undantag för personer som tillhör prioriterade åldersgrupper.

Vaccinationen fortsätter för personer i fas 1 och 2 som är 77 år eller äldre och för vissa riskgrupper. Det handlar om personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller som genomgår dialys.

Berörda kontaktas

Den digitala bokningen kommer att öppna igen under nästa vecka, vecka 12. De personer som erbjuds vaccination uppmanas att söka tid digitalt. Tider kommer läggas upp kontinuerligt och hittar man ingen tid direkt så kan man försöka igen efter ett par dagar.

Personer som behöver bokas om kommer att kontaktas.

– Vi kommer att höra av oss till alla som berörs. Därför uppmanar vi den som har tid för vaccination bokad att vänta på besked och inte själv ta kontakt med vårdcentralen eller 1177. Den som inte hör något från oss ska gå på sin bokade tid, säger Rickard Lundin.

Till toppen av sidan