Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Testning för covid-19 rekommenderas återigen för alla med symtom

Innehållet gäller Östergötland

Från och med måndag den 22 november rekommenderas alla från förskoleklass och uppåt testning vid symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Gemensamt för alla är att stanna hemma och isolera sig vid symptom.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda testning av alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19. Rekommendationen gäller oavsett vaccinationsstatus. Undantagna från rekommendationen är de som har haft bekräftad covid-19 inom de senaste sex månaderna.

Ser en ökande smittspridning

Orsaken till rekommendationen är enligt Folkhälsomyndigheten dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att myndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Region Östergötland följer de nya rekommendationerna.

– Vi har sedan tidigare provtagit barn under 13 år utifrån medicinska bedömningar, som en del av smittspårning och när de varit ute och rest. Nu erbjuder vi även övriga barn från förskoleklass och uppåt provtagning tidigast 48 timmar efter sjukdomsdebut, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Stanna hemma vid symtom

Det är fortfarande mycket viktigt att alla personer inklusive barn och ungdomar stannar hemma vid symptom på luftvägsinfektion.

– Vi uppmanar också alla som ännu inte vaccinerat sig att ta emot erbjudandet om vaccination och på så sätt förhindra allvarlig sjukdom och minska fortsatt smittspridning, säger Britt Åkerlind.

– Regler kring till exempel hur länge var och en ska stanna hemma ses nu över av Folkhälsomyndigheten. När de är klara ska det sedan ske en regional anpassning, vilket vi får återkomma om.

Det här gäller från och med 22 november

Vilka rekommenderas att provta sig?

  • Alla från förskoleklass och äldre som har symtom som kan vara covid-19 och där det gått minst 48 timmar. Gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte.
  • Personer utan symtom där någon i hushållet insjuknar i covid-19.
  • Alla ovaccinerade personer som reser in från ett annat land än Norge, Finland, Danmark eller Island, oavsett symptom eller inte.

Vilka ska inte provta sig?

  • Barn yngre än de som går i förskoleklass.
  • Personer som har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna.
    Provtagning bokas som tidigare via 1177.se.
Till toppen av sidan