Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Många aktiva i smittspårningen

Innehållet gäller Östergötland

Majoriteten av alla som har fått besked om påvisad covid-19 efter provtagning i Region Östergötland blir kontaktade av smittspårningsenheten. Det sker antingen via telefonsamtal eller frågeformulär/webbenkät på 1177, för att spåra smitta och därmed begränsa smittspridningen. Den viktigaste delen av smittspårningen gör den smittade själv genom att informera sina närkontakter som kan ha exponerats för smitta.

I oktober bestod smittspårningsenheten av mellan sju och tio smittspårare men med den utökade provtagningen för covid-19 har verksamheten vuxit och i dag arbetar ett 40-tal smittspårare med uppsökande verksamhet, information och kartläggning.

- Målet är att vi får kontakt med alla som har fått positiva provsvar inom 48 timmar. Detta för att smittvägarna ska kunna brytas. Till hjälp finns en webbenkät på 1177.se som de smittade själva fyller i. Den har blivit ett effektivt verktyg i arbetet och vi upplever en fantastisk vilja hjälpa till i spårningen, säger Jan Johansson, som ansvarade för att starta smittspårningsenheten.

Läs hela reportaget om smittspårningsenheten på regionens webbplats.

Till toppen av sidan