Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Aktuellt

Var med och utveckla sjukvården

Innehållet gäller Östergötland

Vill du berätta om dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Anmäl dig då till vårt levande bibliotek.

Levande bibliotek är en resursbank med människor med värdefull erfarenhet. Härifrån kan Region Östergötlands verksamheter ”låna” dig som är patient eller närstående. Du blir en värdefull samarbetsresurs för att ge nya perspektiv till vårdens utvecklingsarbeten.

Bidra till utveckling och förbättring 

Personer med olika bakgrund och erfarenhet i alla åldrar delar med sig av berättelser och tankar, för att tillsammans med vården utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

– Det kan handla om att delta på bland annat utvecklingsdagar, patientutbildningar, forskningsprojekt workshops och konferenser. Vi vill ta tillvara på patienters och närståendes erfarenheter av kontakter med vården för att kunna utveckla en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård, säger Helene Landin, samordnare för Levande bibliotek i Region Östergötland.

Ett komplement 

Levande bibliotek är ett komplement till de samarbeten med patienter och närstående inom regionen som finns redan idag.

– Genom att se patienter och närstående som kunskapsbärande resurser kan vi sätta fingret på verkliga behov, erfarenheter och värdeskapande perspektiv. Vi behöver kraftsamla gemensamt för att minska skillnader i hälsa bland befolkningen. Levande bibliotek är en del av omställningen mot en mer proaktiv, personcentrerad och nära hälso- och sjukvård, säger Helene Landin.

Läs mer och anmäl ditt intresse

Här hittar du mer information om Levande bibliotek och konktatuppgifter 

Till toppen av sidan