Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Var med och utveckla sjukvården

Innehållet gäller Östergötland

Vill du berätta om dina erfarenheter av att vara patient eller närstående? Har du tankar om hur hälso- och sjukvården fungerar och hur den skulle kunna utvecklas och bli bättre? Anmäl dig då till vårt levande bibliotek.

Levande bibliotek är en resursbank med människor med värdefull erfarenhet. Härifrån kan Region Östergötlands verksamheter ”låna” dig som är patient eller närstående. Du blir en värdefull samarbetsresurs för att ge nya perspektiv till vårdens utvecklingsarbeten.

Bidra till utveckling och förbättring 

Personer med olika bakgrund och erfarenhet i alla åldrar delar med sig av berättelser och tankar, för att tillsammans med vården utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

– Det kan handla om att delta på bland annat utvecklingsdagar, patientutbildningar, forskningsprojekt workshops och konferenser. Vi vill ta tillvara på patienters och närståendes erfarenheter av kontakter med vården för att kunna utveckla en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård, säger Helene Landin, samordnare för Levande bibliotek i Region Östergötland.

Ett komplement 

Levande bibliotek är ett komplement till de samarbeten med patienter och närstående inom regionen som finns redan idag.

– Genom att se patienter och närstående som kunskapsbärande resurser kan vi sätta fingret på verkliga behov, erfarenheter och värdeskapande perspektiv. Vi behöver kraftsamla gemensamt för att minska skillnader i hälsa bland befolkningen. Levande bibliotek är en del av omställningen mot en mer proaktiv, personcentrerad och nära hälso- och sjukvård, säger Helene Landin.

Läs mer och anmäl ditt intresse

Här hittar du mer information om Levande bibliotek och konktatuppgifter 

Till toppen av sidan