Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Provtagning utökas 23 december

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland planerar för att öppna provtagningen av covid-19 för personer över 18 år den 23 december. Detta ska möjliggöras genom ett avtal med ett externt, ackrediterat laboratorium.

Provtagningen i länet har på grund av kapacitetsproblem under senare delen av hösten riktats till de grupper som löper störst risk att bli svårt sjuka i covid-19, samt till personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och samhällsviktig verksamhet.

egion Östergötland har de senaste veckorna utökat provtagningen successivt och är nu redo att ta nästa steg.

Planen är att från med onsdagen den 23 december öppna provtagningen för personer som är 18 och äldre, och som har haft symptom i minst 48 timmar. Regionen har tecknat avtal med ett externt, ackrediterat laboratorium för den utökade provtagningen. Tidsbokningen kommer som hittills att göras via en e-tjänst på 1177.se.

Provtagning är ett verktyg

– Även om provtagningen nu utökas är den inte obegränsad. Vi ser det som fortsatt viktigt att de grupper som är i störst behov av provtagning prioriteras, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör och sjukvårdsledare i särskild sjukvårdsledning på regional nivå.

– Vi vill understryka att provtagning är ett av flera verktyg för att bromsa smittspridningen. De absolut viktigaste rekommendationerna är fortfarande att hålla avstånd till andra, stanna hemma om man är sjuk och följa hygienråden, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Läs hela nyheten på Region Östergötlands webbplats.

Till toppen av sidan