Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Vaccinationer planeras starta i januari

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland planerar att starta vaccineringen mot covid-19 den 4 januari nästa år, men är redo att börja tidigare om vaccinet kan levereras snabbare. Och regionen utökar provtagningen från nästa vecka.

Antalet inneliggande patienter på sjukhus med covid-19 har under de senaste veckorna varit omkring 100, varav ett 20-tal i intensivvård.

- Under den senaste veckan har vi sett en tendens till en sakta ökning. Ungefär var femte prov som tas är också positivt så smittspridningen fortsätter. Luftvägsvirus sprids väldigt lätt på vinterhalvåret och att vi tenderar att samla oss inomhus är också en faktor som försvårar, sa biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg. 

Högt tryck på vården

Trycket på sjukvården är högt, framförallt inom intensivvård, intermediärvård och övrig pandemivård.

– Vi har koll på läget, följer våra pandemiplaner och vi ökar antalet vårdplatser utifrån behovet. I nuläget fokuserar vi framförallt på akut vård och vård som inte kan anstå. Vi får tyvärr påverkan på den planerade vård som kan anstå, vi kan inte utföra den fullt ut, sa vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

Vaccinationer i januari

Region Östergötland har nu fastställt en vaccinationsplan för hur vaccineringen mot covid- 19 ska genomföras. Vaccinationerna planeras starta den 4 januari.

– Vi är beredda att starta tidigare om vaccinet anländer i december, sa Rickard Lundin, regional sjukvårdsledning.

Målet är att alla invånare från 18 år och uppåt ska erbjudas vaccin under det första halvåret 2021. Vaccinet ges i den takt det kommer till regionen och äldre personer på särskilda boenden vaccineras först.

Utöka provtagning nästa vecka

Provtagningen i regionen har under den senaste tiden utökats stegvis till olika åldrar. Från och med nästa vecka kommer personer över 18 år med symtom att kunna provtas.

Läs hela nyheten på Region Östergötlands webbplats

Till toppen av sidan