Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Dos 3 erbjuds till ytterligare grupper

Innehållet gäller Östergötland

Region Östergötland erbjuder nu en tredje dos covid-19-vaccin till personer som är 18 år eller äldre och ingår i riskgrupp. Alla som är 50 år och äldre inkluderas också i den här omgången.

– Region Östergötland har hela tiden valt att prioritera dem med störst risk för att bli sjuka först. Det är viktigt för att så få som möjligt ska riskera att bli svårt sjuka i covid-19. 84 procent av de som är över 65 år har nu fått dos 3. Cirka 3 000 personer i samma åldersgrupp är dessutom inbokade för att få den tredje vaccinsprutan snart, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

I nuläget har 87 procent av östgötarna från 18 år och uppåt vaccinerats med dos 1 mot covid-19. 85 procent har fått dos 2, och hittills har 30 procent vaccinerats med dos 3.

– Vi arbetar vidare i den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram. När antalet vaccinerade i föregående grupp fyllts på tillräckligt, så skickar vi ut erbjudandet till nästa. Nu har vi nått så pass långt med den tredje dosen till dem som är 50 plus och i riskgrupp att vi kan gå vidare, säger Kerstin Jonsson.

Fler insatser pågår

Vid sidan av arbetet med att successivt erbjuda dos 3 så pågår även grundvaccinering av barn från 12 år, liksom arbetet med att nå dem som ännu inte vaccinerat sig.

Skyddet avtar med tiden

Två doser vaccin ger ett mycket bra skydd mot covid-19 i upp till ett år för de allra flesta, men skyddet avtar med tiden och med stigande ålder.

Tid mellan doserna

För personer som är under 65 år kan den tredje vaccindosen ges tidigast sex månader efter det senaste vaccinationstillfället. För personer som är 65 år och äldre gäller fem månader.

– Det är de tidsgränser som Folkhälsomyndigheten har satt upp, och det är viktigt att vi följer dem. Vi skickar breven i intervaller och börjar med de i de aktuella åldersgrupperna där sex månader nu har passerats. Vänta tills du fått brevet innan du bokar din tid. Det måste visas upp när du kommer för att få din spruta, säger Kerstin Jonsson.

Till toppen av sidan