Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Smittsäkra besök införs 15 mars

Innehållet gäller Östergötland

Besöksförbudet upphör i Region Östergötlands lokaler eftersom smittspridningen med covid-19 har minskat. Från och med i dag, 15 mars, gäller nya besöksregler. En besökare per patient tillåts på vårdavdelningar, och en medföljande till mottagningar och undersökningar.

– Spridningen av covid-19 har minskat och stabiliserats på en lägre nivå, och det gör att besöksförbud inom öppen- och slutenvården inte längre är nödvändigt. Det är också viktigt för patientsäkerheten, och patienternas trygghet, att en närstående kan få vara närvarande, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Den som besöker en inneliggande patient får inte vistas i allmänna utrymmen, och uppmanas även att hålla avstånd till andra personer på avdelningen. Besökare som har symtom på covid-19, eller är sjuka, ska stanna hemma.

Även för patienter som ska till undersökning eller mottagning gäller att endast en person får vara medföljande.

Avdelningar och mottagningar organiserar de smittsäkra besöken utifrån sina lokala förutsättningar, vilket kan innebära att den medföljande kan få vänta utanför tills det är dags för anhörigs vårdbesök. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd, och beslutas då av ansvarig vårdpersonal.

Fakta smittsäkra besök

Det här gäller för besök på vårdavdelningar från 15 mars:

  • En besökare per patient och besökstillfälle tillåts
  • Håll avstånd till andra personer än den du besöker
  • Besökare får inte vistas i gemensamma utrymmen som korridorer, avdelningskök eller dagrum. Vistelse i korridor får endast ske för att ta sig till eller från din närstående.
  • Stanna hemma om du är sjuk

Det här gäller för medföljande till patienter på mottagningar och vid undersökningar från 15 mars:

  • En medföljare per patient tillåts
  • Medföljare måste vara fri från symtom på smittsam sjukdom
  • Håll avstånd till andra personer än den du följer med
  • Stanna hemma om du är sjuk
Till toppen av sidan