Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Allmän provtagning planerad att återupptas nästa vecka

Innehållet gäller Östergötland

Sedan fredagen den 6 november är provtagningen för covid-19 enbart tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal. Detta är på grund av tekniska problem och materialbrist. Målet är nu att öppna provtagningen igen för allmänheten under nästa vecka.

Provtagning för covid-19 fortsätter att vara tillgänglig för patienter som behöver sjukvård, vårdtagare inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal. Däremot kan man under resten av veckan inte boka någon ny provtagning om man inte tillhör en prioriterad grupp.

– Vi planerar att successivt börja erbjuda provtagningstider till allmänheten igen i nästa vecka, 16-20 november. På sikt planerar vi även för en utökning av antalet provtagningstider, säger Magnus Roberg, smittskyddsläkare i Region Östergötland. 

– Det är oerhört viktigt att provtagningskapaciteten ökas så att vi kan möta de medicinska och samhälleliga behov som finns. Provtagning är ett viktigt verktyg i den nationella strategin för att bekämpa pandemin, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S). 

Det är nu som alltid viktigt att alla med luftvägssymtom stannar hemma och avstår från nära kontakter med andra.

När provtagningen kommer igång igen är det viktigt att enbart boka tid för provtagning om man har varit sjuk i över 48 timmar. Kommer man in för tidigt kan provsvaret bli falskt negativt.

– Vi uppmanar invånarna att hålla sig till rekommendationerna och testa sig när det finns behov för det och man har symtom, säger smittskyddsläkare Magnus Roberg. 

Till toppen av sidan