Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Fler patientgrupper får vårdplanen digitalt

Innehållet gäller Östergötland

11 april. E-tjänsten Min vårdplan erbjuds i ett pilotprojekt till två diagnosgrupper av cancerpatienter för att öka patienternas delaktighet i sin vård. Resultaten är lovande och fler patientgrupper kommer framöver att erbjudas vårdplanen som e-tjänst på 1177.se.

Min vårdplan är en e-tjänst som finns under Övriga tjänster, Stöd och behandling när man har loggat in på 1177.se. Där samlar patienten själv alla kontaktuppgifter och information om sin vård.
– Vårdplanen ska bidra till att man känner sig välinformerad och trygg under utredning och behandling. Vi ser många patienter som använder datorn mer och mer. Med e-tjänsten får de en frihet att sitta hemma och göra vårdärenden och ha överblick, säger Rebecca Stenfeldt, projektledare för Min vårdplan i Region Östergötland.

I Region Östergötland är det urologiska kliniken och onkologiska kliniken som är med i Min vårdplan. Urologiska kliniken har varit med i det nationella pilotprojektet sedan 2017. Två diagnosgrupper, patienter med prostatacancer och peniscancer, har erbjudits Min vårdplan.

– Projektet visar bra resultat och målet är nu att erbjuda fler patientgrupper än cancerpatienter Min vårdplan. Fler sjukvårdskliniker är på väg in i projektet här i Östergötland, säger Rebecca Stenfeldt.

Kommunikation med kontaktsjuksköterska

Patienterna uppdaterar själva vårdplanen i datorn och har en nära kommunikation med en kontaktsjuksköterska via meddelandefunktionen Kontakta mig. När patienten byter behandling eller behandlande enhet kompletterar kontaktsjuksköterskan vårdplanen med ny information, till exempel om behandlingar och medicinering. Min vårdplan finns tillgänglig under hela behandlingen och är ett stöd för patienten. Vårdplanen finns i pappersform för patienter som inte har tillgång till dator.

Läs mer

Kontaktsjuksköterskan – ditt stöd i vården vid cancer

Prostatacancer

Peniscancer

Till toppen av sidan