Aktuellt

Intensivt arbete för att erbjuda testning

Innehållet gäller Östergötland

Många vill boka provtagning för covid-19 just nu. Region Östergötland har tredubblat sin testverksamhet på två veckor och arbetet för att ytterligare skala upp pågår intensivt, men i nuläget uppstår väntetider.

– Vi ser just nu en väldigt stor efterfrågan på provtagning. Det är positivt att många har anammat de nya rekommendationerna och vill ta ansvar för att minska smittspridningen. Jag har full förståelse för att det kan vara frustrerande att behöva vänta, men vi vänder på varje sten för att kunna erbjuda så många tider som möjligt, både för barn och vuxna, säger Jessica Frisk, vårddirektör inom Region Östergötland.

Snart erbjuder Region Östergötland självprovtagning

För att öka kapaciteten på provtagningen arbetar Region Östergötland för att även kunna erbjuda egenprovtagning med PCR-tester, som man själv hämtar ut och lämnar in. Målet är att den verksamheten ska vara igång strax innan jul. Parallellt med det arbetet har regionen också en dialog med skolorna angående provtagningsmöjligheter. I Mjölby är nu provtagningsbussen tillbaka för att minska trycket på testningen främst i Motala och de västra länsdelarna.

Ökad efterfrågan sedan de nya rekommendationerna

Det kraftigt ökade behovet av provtagning är en följd av att Folkhälsomyndigheten med kort varsel ändrat sina rekommendationer, men det finns också en koppling till spridning av andra infektioner, som influensa. Från den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten testning av alla som är 6 år och äldre med symtom som kan vara covid-19. På grund av den nya virusvarianten omikron utvidgades också rekommendationerna för resenärer från den 30 november. Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla som de senaste sju dagarna vistats i ett land utanför Norden testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

– Det här har inneburit en väldigt snabb omställning för oss. Vi har tredubblat provtagningskapaciteten på två veckor och arbetar intensivt för att så snart som möjligt skala upp ytterligare, säger Jessica Frisk.

Flera infektioner sprids just nu

Så här års sprids olika infektioner i samhället och många är förkylda vilket också har lett till ett ökat behov av provtagning.

– För att minska smittspridningen i samhället, både när det gäller covid-19, influensa och kräksjuka, så ska man stanna hemma vid symtom, oavsett om covid-19-testen är negativ eller inte, säger Jessica Frisk.

Till toppen av sidan