Aktuellt

Här kan du möta vården i mobilen

Innehållet gäller Östergötland

Allt fler mottagningar erbjuder nu videomöten via appen Din vård Region Östergötland. Det innebär att den som inte vill eller behöver åka in till vården kan träffa läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, tandläkare eller andra yrkeskategorier digitalt för exempelvis ett uppföljningsbesök.

Stor efterfrågan på digitala möten under covid-19 pandemin

När covid-19 pandemin bröt ut i våras var det många som drog sig för att gå till vården, av rädsla för smittorisken. Efterfrågan på digitala möten ökade markant, och många vårdenheter var intresserade när appen Din vård lanserades i maj i Region Östergötland.

Nu har ett stort antal mottagningar anslutit sig och erbjuder olika digitala tjänster via appen. Det innebär bland annat att uppföljningar och återbesök på vårdcentraler, rehabverksamheter och sjukhusmottagningar kan göras direkt i telefonen. Det går även att ta emot filer i appen. Dessutom finns den Digitala vårdcentralen där du själv kan boka ett digitalt besök hos läkare eller fysioterapeuter.

Psykoterapi via appen Din vård


På Vårdcentralen Marieberg har psykoterapi via videosamtal blivit ett bra komplement till fysiska vårdmöten. Pia Ek är psykoterapeut på Vårdcentralen Marieberg, och en av dem som träffar sina patienter digitalt.

– Det har fungerat jättebra! Vi kan träffas även om patienten är förkyld så hen slipper avboka och det är också fördelaktigt för många som har svårt att ta sig till vårdcentralen, säger Pia.

Färre avbokningar, mindre administration och större flexibilitet är några positiva effekter hon har kunnat se sedan starten i maj. I KBT-behandlingen förenklar det för patienten genom att man även kan skicka över filer direkt i appen. Sedan starten har Pia haft flera videobesök per vecka med patienter i olika åldrar.

– I dagsläget behöver patienten först ringa vårdcentralen för att boka en tid men jag hoppas att vi snart ska kunna lägga ut tider så patienterna kan boka sig direkt i appen, avslutar Pia Ek.

Läs mer om Din vård

Alla mottagningar som erbjuder digitala tjänster i appen

Dessa mottagningar erbjuder idag digitala tjänster via appen Din vård. Anslutna mottagningar uppdateras successivt.


Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kvinnokliniken

Lasarettet i Motala

Diabetes och blodtrycksmottagningen
Dietistmottagningen
Endokrinmottagningen
Magtarmmottagningen
Neurologmottagningen

Universitetssjukhuset, Linköping

Klinisk Genetik
Neurofysiologen
Psykiatriska kliniken
Lungmedicinska kliniken
Magtarmmedicinska kliniken
Onkologiska kliniken
Endokrin
Allergicentrum
Hudkliniken
Neurologiska kliniken

Rehab

Rehab Finspång
Rehab Öst
Rehab Väst
Rörelse och Hälsa

Primärvården

Johannelunds Vårdcentral och Barnavårdscentral
Vårdcentralen Brinken
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
Vårdcentralen Kungsgatan
Vårdcentralen Lyckorna
Vårdcentralen Marieberg
Vårdcentralen Mirum
Vårdcentralen Mjölby
Vårdcentralen Tannefors


Folktandvårdskliniker

Folktandvården Hageby
Folktandvården Motala
Folktandvården Skäggetorp

Digitala vårdcentralen Region Östergötland

Till toppen av sidan