AKTUELLT I ÖSTERGÖTLAND

Beredskap finns för coronaviruset

Innehållet gäller Östergötland

Uppdaterad 6 februari: Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset och har beredskap vid eventuella sjukdomsfall i länet. Den som varit i Kina och får influensaliknande symtom efter hemkomsten uppmanas att ta telefonkontakt med sjukvården.

I Sverige har ett fall av coronavirus bekräftats. Det handlar om en kvinna i Jönköping som smittats när hon varit hemma i Wuhanprovinsen.

Bland svenskarna som har evakuerats från Wuhan i Kina fanns några som bor i Östergötland.

– De befinner sig i frivillig hemisolering och har daglig telefonkontakt med Smittskydd Region Östergötland. De kommer att följas upp enligt nationell plan, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Låg risk för smittspridning i Sverige
Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg. Det går dock inte att utesluta att fler enstaka fall upptäcks i Sverige.

Världshälsoorganisationen (WHO) har beslutat att klassa sjukdomsutbrottet i delar av Kina som ett internationellt hot mot människors hälsa.

I Sverige har sjukdomen klassats som samhällsfarlig enligt Smittskyddslagen.

– Det är ett led i att stärka den svenska beredskapen och gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder för att hindra en spridning av smitta i samhället, säger Britt Åkerlind.

Sök för symtom om du varit i Kina
Så här års förekommer många vanliga luftvägsvirus både i Sverige och andra länder, exempelvis olika förkylningsvirus och influensa. Den som får symtom som hosta och feber, men inte har varit i områden med pågående smittspridning i Kina, behöver inte vara orolig för att ha smittats med det nya coronaviruset.

Personer som däremot har varit i Kina och drabbas av influensaliknande symtom, som feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att ta kontakt med sjukvården, i första hand via 1177 eller genom att ringa till sin vårdcentral.

– Det är viktigt att vi tidigt fångar upp eventuella fall och därmed kan förhindra att smittan förs vidare, säger Britt Åkerlind.  

Smittskydd Region Östergötland följer noga utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och landets andra regioner.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida: Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers (folkhalsomyndigheten.se)

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88

Till toppen av sidan