Stor efterfrågan på provtagning för covid-19 i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

Just nu är det många som bokar provtagning för covid-19 och tiderna tar snabbt slut. Region Östergötland jobbar för att öka provtagningskapaciteten för både barn och vuxna. Nya tider läggs ut kontinuerligt. Du kan inte ringa 1177 eller regionens växel för att boka provtagning.

Aktuellt i Östergötland

Dags för årets influensavaccination

Innehållet gäller Östergötland

Den 9 november börjar vaccinationerna mot årets influensa i Region Östergötland. Till att börja med prioriteras personer från 65 år och uppåt, samt de som löper en ökad risk för att bli svårt sjuka.

Region Östergötland erbjuder alla som är 65 år och äldre vaccination mot influensa. Det gäller också personer som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuka, exempelvis de som har kraftigt nedsatt immunförsvar, kroniska hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, och kvinnor som är gravida efter vecka 16.

Även personal som arbetar patientnära inom vård och omsorg prioriteras vid årets influensavaccinering. 

En hög vaccinationstäckning mot influensa är viktigt även under den pågående covid-19-pandemin, eftersom vaccin mot coronaviruset inte skyddar mot säsongsinfluensan, och vice versa.

– I och med att coronaviruset minskat så finns det ett utrymme för andra virus i samhället generellt. Det gör att risken att få influensa är betydligt större i år, jämfört med förra året, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare inom Region Östergötland.

Säsongsinfluensan har som vanligt förflyttat sig från Asien och södra halvklotet mot våra breddgrader. Det gör att det har funnits gott om tid att studera den och förbereda vaccin.

– Vi känner säsongsinfluensan sedan många år, och årets variant ger indikationer på att den kan drabba framför allt äldre, säger Britt Åkerlind.

Region Östergötland har inte möjlighet att erbjuda influensavaccination till personer som är under 65 år och inte har en ökad risk för att bli svårt sjuka. Alternativet är istället att vända sig till en privat vårdaktör. Vissa arbetsplatser erbjuder också vaccination till sina anställda.

Årets vaccinering mot influensa

Startar 9 november. Pågår till 28 februari.
Personer som rekommenderas vaccin:

  • De som är 65 år och äldre.
  • Den som är gravid efter vecka 16.
  • De som har kroniska hjärt- och lungsjukdomar, kronisk lever- och njursvikt, diabetes typ 1 och typ 2, kraftigt nedsatt immunförsvar, funktionsnedsättningar, kraftig övervikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer med en ökad risk för att bli allvarligt sjuka i influensa.

Här finns information om vaccination mot influensa, tidsbokning, drop-in med mera.

Till toppen av sidan