Aktuellt i Östergötland

RS-virus ökar kraftigt bland spädbarn

Innehållet gäller Östergötland

Barnklinikerna ser en kraftig ökning av smitta med RS-virus. Ett stort antal spädbarn har behövt vård för andningsbesvär på barnakutmottagningarna i Region Östergötland. ”Vi råder föräldrar att skydda sina spädbarn genom att hålla god handhygien och inte låta dem träffa infekterade personer, framför allt barn”, säger Catrin Furuhjelm, verksamhetschef vid H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.

Under covid-19-pandemin har många infektioner minskat, bland annat RS-virus som spädbarn normalt brukar få under det första eller andra levnadsåret. Nu har smittan tagit fart igen och vårdcentralerna och barnsjukvården har ett stort söktryck.

– Majoriteten av patienterna på barnakutvårdsavdelningen är nu spädbarn med andnöd. De får vård och det finns bra behandlingar, men det är ändå alltid traumatiskt för föräldrar och barn att komma in på sjukhus. Rådet är därför att skydda spädbarnen från smittan genom att, om möjligt, hålla äldre syskon hemma från förskolan första halvåret, så att de inte tar med sig RS-smitta hem, säger Catrin Furuhjelm, verksamhetschef vid H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus i Linköping.

Risken störst för de minsta

Det är väntat att alla barn som inte haft RS-infektion föregående säsong kommer att få den när de utsätts för viruset. De har ingen immunitet utan är fullt mottagliga. De flesta äldre barn och vuxna blir inte speciellt sjuka av RS-virus men de minsta barnen och äldre kan få komplikationer som leder till inneliggande sjukhusvård.

– Äldre barn som är över ett år brukar oftast få RS-infektion som en förkylning. Om det går att skjuta fram smittillfället tills barnet är äldre minskar risken att barnet ska drabbas av andnöd och behöva sjukhusvård, säger Catrin Furuhjelm.

Det här kan du göra året runt för att skydda ditt nyfödda barn från smitta:

  • Om möjligt låt äldre syskon vara hemma från förskolan första 6 månaderna då det i de flesta fall är syskon som drar hem infektioner från förskolan och sedan smittar den nyfödda.
  • Var noggrann med handhygienen särskilt vid egna eller syskons symtom på luftvägsinfektion, använd gärna tvål och handsprit. Om möjligt, försök separera den nyfödda och den smittade.
  • När spädbarnet träffar personer utanför familjen – undvik strikt de som har pågåendesnuva, hosta, feber eller annan infektion.
  • Undvik platser med folksamlingar såsom mataffärer, köpcentrum mm
  • Ge barnet en rökfri miljö.
  • Amma om du kan.

En RS-virusinfektion brukar börja som en vanlig förkylning. Nästan alla barn får en infektion med RS-virus under de första två levnadsåren. Oftast är sjukdomen lindrig, men en del barn kan bli allvarligt sjuka. Läs mer om RS-virus hos barn.

Till toppen av sidan