Välja vårdcentral i Östergötland

Skriv ut (ca 6 sidor)

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Du kan till exempel välja en vårdcentral nära hemmet eller där du jobbar. Du väljer både bland offentligt och privat drivna vårdcentraler. Alla som är folkbokförda i Östergötland har en fast vårdcentral. Du som inte gör ett aktivt val, listas automatiskt på den vårdcentral som ligger närmast din bostad.

Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

Välj och byt via nätet

Du som är över 18 år och folkbokförd i Östergötland kan direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster välja den vårdcentral i Östergötland som du vill tillhöra eller byta till.

Logga in för att välja eller se din eventuella tillhörighet
Hitta vårdcentral i Östergötland

Du som har barn under 13 år kan välja vårdcentral för ditt barn via din egen inloggning.
Läs mer om att göra vårdärenden för ditt barn

Du som bor i Jönköpings län eller Kalmar län kan logga in och välja vårdcentral i Östergötland.

Blankett för vårdval

Du kan även välja vårdcentral genom att fylla i och skicka in en vårdvalsblankett.

Ladda ner och skriv ut vårdvalsblanketten (word)

Du kan också beställa hem vårdvalsblanketten genom att kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88. Blanketten skickar du sedan till Region Östergötland, adressen står på blanketten.

Du får plats på din valda vårdcentral inom ett par dagar. Därför skickar vi inte ut någon bekräftelse. Du kan kontakta din nya vårdcentral nästa gång du behöver komma i kontakt med vården.

Boende i andra delar av landet väljer vårdcentral i Östergötland genom att skicka in en vårdvalsblankett.

Glömt vilken vårdcentral du tillhör?

När du loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster ser du vilken vårdcentral du tillhör. Det gäller om du bor i Östergötland och har valt en vårdcentral här.

Om du inte vet var du är listad, har glömt det eller har andra frågor om listning, kan du även ringa Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88 och fråga.

Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en vårdcentral i Östergötland betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i Region Östergötland.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Region Östergötland betalar du den patientavgift som gäller i Östergötland. Du har inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av ditt hemlandsting.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla vårdcentraler i Region Östergötland. Du kan också jämföra olika vårdcentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Det finns också en sida med instruktioner om hur du hittar och jämför vårrdcentraler och vårdmottagningar i hela landet. 

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop

Välja vårdcentral i annat landsting

Välja vårdcentral i annat landsting

Du kan också välja att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region. Det gör du genom att ta kontakt med den vårdcentral du vill besöka. Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral i ett annat landsting.

Olika landsting och regioner har olika regler för val av vårdcentral. Läs mer om hur det fungerar i det landsting du vill byta till.

Välja vårdcentral i Jönköpings eller Kalmar län

Du som är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län kan välja vårdcentral i något av grannlänen via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

Din journal

Om du väljer att söka vård på en vårdcentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Berätta på din nya vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-01
Skribent:

Susanne Fridberg, kommunikationsstrateg, Region Östergötland

Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Granskare:

Eva Törnvall, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland