Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

Skriv ut (ca 7 sidor)

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt. Vissa av dem kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. Om du är folkbokförd i något annat landsting eller annan region och vill söka till en specialistvårdsmottagning i Region Östergötland kan du behöva ha remiss.

Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral. Du kan också kontakta vårdlotsen för rådgivning eller söka information i mottagningarnas vårdutbud här på 1177.se med hjälp av Hitta vård.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till. Om du är folkbokförd i Region Östergötland kan du ofta boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar e-tjänsterna för mottagningen under Hitta vård.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när du har fått en tid. Om det dröjer lång tid och du inte fått någon kallelse, kontakta mottagningen eller vårdlotsen.

Egenremiss

Om du är folkbokförd i Östergötland eller i ett landsting som inte har remisskrav, kan du skriva en egenremiss till alla specialistvårdskliniker i Östergötland. Du kan dock inte remittera dig själv till diagnostiska undersökningar, som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar. Egenremissen ska vara skriftlig och skickas per post till mottagningen. Kontaktuppgifter till mottagningen hittar du under Hitta vård.

Om du är folkbokförd i ett landsting som har remisskrav, behöver du ha remiss även för specialistvård i Östergötland.

Du som redan har en kontakt med öppen specialiserad vård

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får öppen specialiserad vård för, så kan du välja att söka samma typ av vård på en annan mottagning och vända dig dit direkt.

Fäll ihop

Öppen specialiserad vård som du kan kontakta direkt

Öppen specialiserad vård som du kan kontakta direkt

Du som är folkbokförd i Östergötland eller i ett landsting/en region som inte har remisskrav, kan alltid vända dig direkt till öppen specialiserad vård i Östergötland via egenremiss. Till kvinnoklinikerna kan du vända dig direkt per telefon utan remiss eller egenremiss.

Om du är folkbokförd i ett landsting/en region som har remisskrav, behöver du ha remiss även för öppen specialiserad vård i Östergötland.

Fäll ihop

Öppen specialiserad vård som du enklast når via vårdcentralen

Öppen specialiserad vård som du enklast når via vårdcentralen

En del specialistmottagningar ser helst att vissa undersökningar ska vara utförda innan du kan tas emot. Det beror på att det behövs ett underlag för att läkarna ska kunna göra en bedömning av ditt tillstånd. Då kan du behöva vända dig till en vårdcentral för att få prover och undersökningar utförda innan du kan tas emot på specialistmottagningen. Vissa undersökningar ingår i specialistmottagningens åtagande och då har den möjlighet att remittera dig till dessa undersökningar.

Fäll ihop

Öppen specialiserad vård som kräver remiss

Öppen specialiserad vård som kräver remiss

I Östergötland finns det ingen öppen specialiserad vård som kräver remiss från läkare. Du kan alltid välja att skriva en egenremiss. En remiss från en vårdcentral har den fördelen att din läkare har gjort bedömningen att du är i behov av ett besök i specialistvården. Kanske har då nödvändiga prover och tester redan utförts. För provtagning och röntgen krävs alltid remiss.

Om du är bosatt i ett annat landsting eller en annan region som har remisskrav, behöver du remiss även när du söker öppen specialistvård i Östergötland. På Sveriges kommuner och landstings webbplats kan du ta reda på vilka landsting som kräver remiss, och i så fall för vilken typ av vård det är remisskrav.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. Det finns också en sida med instruktioner om hur du hittar och jämför vårdmottagningar i hela landet.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Fäll ihop

Välja specialistvårdsmottagning i annat landsting/region

Välja specialistvårdsmottagning i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del landsting/regioner måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting som kräver remiss och i så fall för vilken typ av vård det är remisskrav på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du så långt möjligt ska erbjudas vård och behandling inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting. Samtidigt avgörs din väntetid av ditt medicinska behov. Har du en allvarlig sjukdom tas du emot snabbt, medan väntetiden blir längre vid mindre allvarliga sjukdomar. Om du väljer att söka vård i något annat landsting har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-17
Skribent:

Susanne Fridberg, kommunikationsstrateg, Region Östergötland

Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Granskare:

Mats Mellqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Östergötland