Regler om arbetsmiljö när man är gravid

Enligt arbetsmiljölagen

När du är gravid finns det arbeten som kan vara mindre lämpliga eller skadliga. Under din graviditet har du därför enligt arbetsmiljölagen rätt till en anpassad arbetsmiljö.

Anpassa arbetsplatsen

När du talar om för din arbetsgivare att du är gravid ska arbetsgivaren göra en individuell bedömning av din arbetsplats och arbetsmiljö. Syftet är att se om det finns några kända eller misstänkta risker som kan påverka din graviditet. Därefter måste arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen för att minimera eller ta bort riskerna. Det kan till exempel vara att

  • minska buller och andra stressfaktorer
  • installera lyfthjälpmedel
  • utesluta arbetsmoment som kan vara skadliga
  • ordna så att man får andra arbetsuppgifter eller blir omplacerad.

Om du har ett nattarbete som är tungt både fysiskt och psykiskt ska du ha tillgång till ett vilrum eller en tillfällig plats där du kan vila.

Arbeten som är förbjudna

Fostret kan ta skada av vissa arbetsmiljöer och gifter som kan finnas där. Är du gravid får du därför inte arbeta:

  • med bly
  • i gruva under jord
  • med att dyka i vatten
  • med rök- och kemdykning
  • med vissa biologiska ämnen, till exempel cytostatika.

Varje arbetsplats måste hitta sina egna lösningar. Om du eller din arbetsgivare är osäker på vad som kan vara skadligt kan ni vända er till företagshälsovården. Har du inte företagshälsovård kan du i stället ta kontakt med mödravårdcentralen.

Graviditetspenning

När du är gravid kan du ha rätt till graviditetspenning under hela eller delar av din arbetstid. Graviditetspenning är en ersättning du kan få från Försäkringskassan om du inte kan arbeta när du är gravid. Du har till exempel rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt tungt jobb och inte kan bli omplacerad till lättare arbete. Du kan även få graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Läs mer om graviditetspenning på Försäkringskassans webbplats.

Föräldrapenning innan förlossning

Även om du inte har rätt till graviditetspenning kan du ändå tycka att det är tungt att gå till arbetet under slutet av graviditeten. Då har du rätt att börja ta ut föräldrapenning redan innan förlossningen. Läs mer om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats.

Om du behöver hjälp

Det kan hända att din arbetsgivare inte har ändrat arbetsmiljön tillräckligt eller att du behöver mer information. Då kan du vända dig till din företagshälsovård, eller till din mödravårdscentral om du saknar företagshälsovård. Du kan också kontakta Arbetsmiljöverket. Om Arbetsmiljöverket bedömer att det kan finnas risker och arbetsgivaren inte anser det, kan Arbetsmiljöverket göra en individuell bedömning av din situation.

Om du tycker att du har blivit felaktigt behandlad eller omplacerad mot din vilja på grund av din graviditet kan du vända dig till ditt fackförbund. Där kan du få juridisk hjälp och rådgivning.

Senast uppdaterad:
2014-09-11
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Strevens, läkare, specialist i förlossningsvård och gynekologi, Kvinnokliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Texten är producerad i samarbete med Stockholms läns landsting.