Senast reviderad 2012-01-26

Kan man använda johannesört när man är gravid?

Fråga

Är det någon farligt att använda hälsopreparatet johannesört under graviditet?

Svar

Det saknas vetenskapliga undersökningar som gäller användning av johannesört i samband med graviditet. Man bör därför undvika behandling med johannesört under graviditet.

Johannesört är inget hälsopreparat utan ett av Läkemedelsverket godkänt naturläkemedel som främst är avsett att användas för behandling av lättare depressionstillstånd. Att ett medel är ett så kallat naturläkemedel betyder inte att det är verkningslöst och inte heller att det är biverkningsfritt. Det har visat sig att behandling med johannesört påverkar andra läkemedelsbehandlingar på ett allvarligt sätt, till exempel behandling med blodförtunnande medicin.

Det finns undersökningar som visar att johannesört har viss effekt vid lättare depression, men om det rör sig om svårare depression bör man använda medel med bättre effekt. Det finns medel som passar bra och andra läkemedel som passar mindre bra under gravidtet. Om man behöver medel mot depression och är gravid bör detta noga diskuteras med en läkare som har speciell kunskap för sådana frågor eftersom det inte är helt lätt att hitta lämplig behandling.

Lars-Olof Hensjö, Läkare, specialist i allmänmedicin