Frågor och svar om journalen via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Vem kan läsa sin journal via nätet?

Vem kan läsa sin journal via nätet?

Alla som är över 18 år kan läsa sin journal via nätet.

Fäll ihop

Hur kommer jag åt journalen vi nätet?

Hur kommer jag åt journalen vi nätet?

För att läsa din journalinformation måste du logga in med e-legitimation. Välj ”Journalen” under ”Övriga tjänster”. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. E-legitimation kan du skaffa hos din bank. Läs mer om hur du loggar in till e-tjänsterna.

Fäll ihop

Kan jag läsa någon annans journal via nätet?

Kan jag läsa någon annans journal via nätet?

Som vårdnadshavare kan du läsa ditt barns journal tills den dag barnet fyller 13 år. Du kan också läsa en journal som någon annan vuxen person har valt att dela med dig, exempelvis en förälder eller någon annan närstående.

Fäll ihop

Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journal?

Hur gör jag om jag vill att någon annan ska kunna läsa min journal?

När du är inloggad i din journal via nätet finns det en ruta till höger som heter ”Dela min journal”. Klicka på den för att lägga till personer som du vill dela journalen med. Du kan ge tillgång till valda delar eller hela journalen. Du kan när som helst ta bort delningen.

Fäll ihop

Vad kan jag se i min journal via nätet?

Vad kan jag se i min journal via nätet?

I Region Östergötland kan du läsa anteckningar från besök och se information om diagnoser, provsvar, röntgensvar och remisser. Du kan även se vilka mediciner du ordinerats. Du kan bara se journalinformation som är skriven från 1 december 2015 och framåt.

Information från vissa enheter och yrkesgrupper syns inte i din journal via nätet. Det gäller bland annat psykiatri, ungdomsmottagningar och alla anteckningar av kuratorer och psykologer även på andra enheter.

Många privata vårdgivare visar journalinformation via nätet, men inte alla. Vilken information som visas kan också skilja något. Vissa privata vårdcentraler visar exempelvis inte information om provsvar.

Du kan läsa mer under rubriken "Om Journalen" när du loggat in. 

Fäll ihop

Varför kan jag inte se hela min journal via nätet?

Varför kan jag inte se hela min journal via nätet?

I vissa fall beror det på att det inte går att lösa tekniskt, i andra fall beror det på beslut på nationell nivå eller i Region Östergötland. En anledning till sådana beslut kan vara att sjukvården vill skydda känslig information.

Fäll ihop

Hur snabbt kan jag se det som skrivs?

Hur snabbt kan jag se det som skrivs?

Det kan dröja innan en anteckning från ett besök syns i journalen. Först ska den skrivas, kvalitetsgranskas och sedan signeras av den som ansvarar för informationen. Från Östergötland visas bara signerade anteckningar i journalen via nätet.

Om en anteckning inte är signerad när det har gått 14 dagar efter att den skrevs, visas den ändå. Då markeras anteckningen med en ruta med texten nytt/osignerad. Den rutan visas dessutom alltid de första 14 dagarna efter att en anteckning har publicerats, även om den är signerad. Det är för att du ska kunna välja om du vill läsa en ny anteckning direkt eller vänta. 

När det gäller provsvar är motsvarande text nytt/ovidimerad. Den informationsrutan visas på alla provsvar för tillfället, även de som är äldre eller signerade av din läkare.

Fäll ihop

Hur säkra är mina uppgifter i journalen via nätet?

Hur säkra är mina uppgifter i journalen via nätet?

För att kunna se din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster måste du logga in med e-legitimation, på samma sätt som när du gör bankärenden på nätet. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer, eller om du känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, kan du försegla din journal. Då kan ingen läsa den via nätet, inte du själv heller. Om du vill låsa upp din journal som du förseglat, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88.

Fäll ihop

Sparas min journal på internet?

Sparas min journal på internet?

Nej, din journal finns i ett journalsystem i Region Östergötlands IT-miljö. När du loggar in i din journal via nätet kan du se vissa delar av din journal som en kopia i e-tjänsten. Så fort du loggar ut igen försvinner informationen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-06-02
Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Lotta Saleteg, e-hälsostrateg, Region Östergötland