KBT via nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Att känna stress, oro eller att ibland ha sömnsvårigheter är normalt och hör livet till. Men om besvären blir så stora att vardagen påverkas kan det vara bra att vända sig till vården för att få hjälp och stöd. I Östergötland erbjuder de flesta vårdcentraler och ungdomsmottagningar kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet. Det är en säker och effektiv behandlingsmetod.

Skriv ut

Behandlingen finns med olika inriktning

Behandlingen finns med olika inriktning

Behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet finns för:

  • stress
  • ångest/oro
  • depression
  • sömnsvårigheter.
Fäll ihop

Här erbjuds KBT via nätet

Här erbjuds KBT via nätet

Behandlingen erbjuds på de flesta vårdcentraler och ungdomsmottagningar i Östergötland. På din vårdenhets sida här på webbplatsen finns information om enheten erbjuder KBT via nätet.

Fäll ihop

Vem kan få behandlingen?

Vem kan få behandlingen?

Behandlingen kan passa om du exempelvis besväras av panikattacker eller har stark oro för sociala situationer.

För att få behandlingen behöver du:

  • vara över 18 år
  • komma på ett inledande bedömningsbesök och ett avslutande besök
  • ha grundläggande datorvana
  • ha tillgång till dator eller surfplatta och internet
  • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen.
Fäll ihop

Film: KBT via nätet

Film: KBT via nätet

 
Fäll ihop

Hur anmäler jag mitt intresse?

Hur anmäler jag mitt intresse?

För att anmäla ditt intresse för KBT via nätet till en vårdcentral behöver du vara listad där. Anmäl dig via e-tjänsterna på vårdcentralens eller mottagningens sida här på 1177.se. Du kan också prata direkt med din vårdgivare.

Bedömningssamtal

När du har anmält ditt intresse kommer du att bli kallad till ett bedömningssamtal. Inför samtalet kommer du att få fylla i ett frågeformulär via internet om ditt mående. För att kunna göra det behöver du logga in med e-legitimation eller lösenord och sms på 1177.se.

Vid samtalet kommer du och behandlaren att prata om dina ångestbesvär och om KBT via nätet kan vara en lämplig behandling för dig. Behandlaren kan göra bedömningen att du behöver en annan typ av behandling.

Fäll ihop

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång?

När du ska påbörja behandlingen loggar du in på 1177.se för att ta del av ditt program. Enklast är det att logga in med e-legitimation. Det går också att logga in med lösenord och sms.

När du loggat in väljer du först vårdenhet (vårdcentralen eller ungdomshälsan där du varit på bedömning). Sedan går du vidare till ”Stöd och behandling” och väljer det behandlingsprogram som är aktuellt för dig. När du loggat in behöver du ge ditt godkännande av användarvillkoren.

När du loggat in i behandlingsprogrammet har du fått ett välkomstmeddelande från din behandlare som du kan se under rubriken ”meddelanden”. Svara på behandlarens meddelande så att hen vet att du kommit igång med behandlingen.

Fäll ihop

Hur går behandlingen till?

Hur går behandlingen till?

Behandlingen pågår i sex till åtta veckor beroende på behandlingsprogram. Under behandlingstiden arbetar du varje vecka med ett nytt självhjälpsavsnitt genom att läsa texter, titta på filmer samt lyssna på ljudklipp.

Du har regelbunden kontakt med din behandlare via textmeddelanden för hjälp och stöd och hen följer ditt arbete i behandlingsplattformen. 

Under behandlingstiden kommer du att varje vecka fylla i ett frågeformulär om din hälsa för att både du och behandlaren ska kunna följa ditt mående under behandlingsperioden.

Du behöver varje vecka avsätta tid för att gå igenom arbetsmaterial, kommunicera med din behandlare och arbeta aktivt med hemuppgifter. Det brukar vara lagom att avsätta cirka 30 minuter per dag under behandlingstiden.

Du har tillgång till behandlingsprogrammet dygnet runt.

Fäll ihop

Vad kostar det?

Vad kostar det?

Det inledande och avslutande besöket kostar 200 kr per besök. Behandlingen via nätet kostar en engångsavgift på 200 kronor.

Fäll ihop

Teknisk support

Teknisk support

Här hittar du support vid tekniska problem i samband med KBT via nätet:
Checklistor och manualer (välj Manual invånare)

Fäll ihop

Läs mer

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-19
Skribent:

Susanne Fridberg, kommunikationsstrateg, Region Östergötland

Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Granskare:

Sanja Halénius, kurator, Vårdcentralen Lyckorna, Motala

Teknisk producent:

Per Wahlgren, filmproducent, Region Östergötland