Rehabilitering i grupp: Lära sig leva med cancer

Skriv ut (ca 2 sidor)

Lära sig leva med cancer är ett kursprogram med rehabilitering, undervisning och stöd för cancerpatienter och närstående. Programmet bygger på forskning och leds av bland annat sjuksköterska, kurator, läkare, dietist och fysioterapeut (sjukgymnast). Den som deltar får ökad förståelse inom olika områden och lär sig mer om hur det är att leva med cancer. Kursens struktur och innehåll är utformat för gruppundervisning. I Östergötland ges kursen regelbundet på sjukhusen i Norrköping och Linköping.

Skriv ut

För vem?

För vem?

Det här är en kurs för dig som har, eller har haft, cancer och för dig som är närstående till någon med cancer. Som närstående kan du delta tillsammans med den som är sjuk eller på egen hand.

Kursdeltagarna kan vara både män och kvinnor, från 18 år och uppåt. Patienterna kan ha olika cancerdiagnoser och befinna sig i olika stadier av sin sjukdom. Tidpunkten för att delta i kursen bestämmer du själv.

Fäll ihop

Kursens innehåll

Kursens innehåll

Under ledning av kurator, sjuksköterska, läkare, dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut träffas vi vid åtta till nio tillfällen för undervisning och samtal kring följande teman:

 • människokroppen och cancersjukdom
 • att diagnostisera och behandla cancer
 • hälsoproblem och biverkningar vid behandling
 • mat vid cancer
 • att tala om cancer
 • att vara närstående
 • anpassning till förändring
 • avspänningsövningar
 • när orden inte räcker till
 • samhällets stöd och resurser
 • sexualitet och cancer (i Norrköping)
 • komplementära och alternativa behandlingsmetoder
 • aktuell forskning

Kursen ger också tillfälle att ställa frågor och möta andra i liknande situation, oavsett om du är patient eller närstående.  

Varje tillfälle omfattar 2-2,5 timmar. Kursdeltagande och kursmaterial är kostnadsfritt.

Fäll ihop

Kursen i Norrköping

Kursen i Norrköping

Nästa kurs våren 2019

Höstens kurs är inställd på grund av för få anmälningar.

Du kan anmäla intresse för vårens kurs genom att skicka ett mejl till llcnso@regionostergotland se

Kontakta kursledarna

Camilla Sällqvist, kurator vid urologkliniken
Telefonnummer: 010-104 23 01

Susanne Nettmark, kurator vid kirurgkliniken

Fäll ihop

Kursen i Linköping

Kursen i Linköping

Nästa kurs våren 2019

Den 2 oktober 2018 startade en kurs. Nästa kurs startar våren 2019.

Information om kursen hösten 2018

Kontakta kursledarna

Lotta Eriksson, specialistsjuksköterska i cancersjukvård
E-post: llckursonk@regionostergotland.se
Telefonnummer: 010-1032811 

Karin Engblom, kurator
E-post: llckursonk@regionostergotland.se
Telefonnummer: 010-1033957

Fäll ihop

Bakgrund

Bakgrund

Lära sig leva med cancer är ett strukturerat undervisningsprogram baserat på forskning. Det innefattar information, stöd och rehabilitering för patienter med cancer och närstående till patienter med cancer. Programmet utvecklades på 1980-talet inom ett svenskt forskningsprojekt med sjuksköterskan och forskaren Gertrud Grahn. Under årens lopp har det utvecklats utifrån patienters och närståendes önskemål. Kursmaterialet uppdateras regelbundet av styrgruppen för undervisningsprogrammet.

Sedan 1990-talet har kursen hållits på ett 30-tal orter i Sverige. I Östergötland startade den första kursen 2005. Programmet har även spridits till ett 15-tal länder i Europa.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-08
Redaktör:

Sofie Drake af Hagelsrum, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Karin Engblom, kurator, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping