Film: Att stå ut med väntan på besked

I filmen pratar sjuksköterskan Sanna Wärn om hur det kan vara för den som väntar på cancerbesked och svar på undersökningar. Hon möter oron, besvarar frågor och ger råd.

Sanna Wärn är sjuksköterska med cancervård som specialitet. Hon arbetar på Cancerfonden. Där finns informations- och stödlinjen. Dit vänder sig både cancersjuka och närstående på telefon eller via mejl för att få stöd och råd i en svår situation.

Ett vanligt ämne för samtalen till Cancerfonden är hur svårt det kan kännas att vänta på besked från sjukvården, och hur man ska hantera all oro som väcks inför vad beskedet ska medföra. Det kan gälla besked från en undersökning eller ett besked om ifall en behandling har lyckats. I den här filmen berättar Sanna Wärn om hur hon och hennes kollegor brukar resonera kring den här tiden.


Filmen är cirka 6 minuter.

Använd knapparna i filmspelaren för att visa filmen i större format. Ljudet på datorn måste vara på om filmens ljud ska höras.

Senast uppdaterad:
2016-04-07
Redaktör:

Kristin Olson

Fotograf:

Martina Iverus

Teknisk producent:

Klevgränd Produktion