Vårdgaranti

Skriv ut (ca 4 sidor)

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en läkare på en specialistmottagning, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Skriv ut

Akut vård berörs inte av vårdgarantin, om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt, oavsett var du befinner dig. Det är vårdens personal som bedömer om du har ett akut vårdbehov.

Så går det till

Så går det till

När du kontaktar en vårdmottagning för att boka en tid görs alltid en bedömning av ditt vårdbehov och den du talar med avgör vilken vård som skall erbjudas och om du skall inbokas för ett besök. Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt.

Om du inte vill få vård på någon annan mottagning kan du avstå från erbjudandet om vårdgaranti. Det kan innebära att du får vänta längre. Om du senare ångrar dig kan du alltid ta en ny kontakt med den mottagning där du står i kö. Vårdgarantin börjar då gälla från det datum då du meddelar ditt ändrade beslut.

Du kan fråga om vårdgarantin på mottagningen där du står i kö. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör i din vård.

I vissa landsting och regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande dit du kan vända dig.

Fäll ihop

Gäller bara i ditt landsting/din region

Gäller bara i ditt landsting/din region

Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Om du på eget initiativ väljer att söka vård i ett annat landsting är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är då ditt medicinska behov.

Fäll ihop

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

 • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om du får remiss till den specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss, hos en öppen specialistvårdsmottagning.
 • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.
Fäll ihop

När gäller inte vårdgarantin?

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte

 • återbesök
 • om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • utredningar och undersökningar såsom röntgen, provtagningar och tester
 • att få ett hjälpmedel, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • om du tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om du senare ändrar dig kan du tacka ja till erbjudandet)
 • om du väljer att söka vård på en vårdcentral eller mottagning i något annat landsting än där du är folkbokförd.

Vårdgarantin reglerar inte om du ska få vård, vilken vård du ska få eller hur lång tid en utredning får ta.

Fäll ihop

Väntetider i vården

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetidsläget inom alla landsting och regioner i Sverige.

Fäll ihop

Vårdgaranti i Östergötland

Östergötland

Vårdgaranti i Östergötland

Om du vill utnyttja vårdgarantin

Om du får besked från sjukhuset att du måste vänta mer än 90 dagar på besök eller behandling inom den specialiserade vården, ska du kontakta den klinik som har lämnat beskedet. Klinikens namn står i det brev som du har fått med posten. Sök kliniken via Region Östergötlands växel på telefonnummer 010-103 00 00 eller sök kontaktuppgifter till kliniken under Hitta vård. Kliniken hjälper dig att hitta ett annat sjukhus med kortare väntetid.

Det är Region Östergötland som bestämmer vilken klinik i landet som ska utnyttjas för vård enligt vårdgarantin.

Om du själv vill välja sjukhus utanför Östergötland

Du kan själv bestämma att besöka eller bli behandlad på sjukhus i ett annat landsting. Förutsättningen är att en klinik i Östergötland har erbjudit dig besök eller behandling. En annan förutsättning är att sjukhuset du väljer är ett landstingssjukhus eller har ett så kallat vårdavtal med något landsting eller någon region som gäller utomlänspatienter. Kontakta den aktuella kliniken i Östergötland och begär att få en valfrihetsremiss.

Region Östergötland betalar din vård, men du måste själv betala kostnader för resor och eventuell övernattning.

Vårdgarantin inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup)

Inom barn- och ungdomspsykiatrin gäller kortare väntetider. Vårdgarantin innebär att bedömning och behandling ska erbjudas inom de tidsgränser som gäller för den vårdgarantin:

 • 30 - Du har rätt till en första bedömning inom 30 dagar från det att du sökt vård eller att remiss skickats från annan vårdgivare.
 • 60 - Du har rätt till en fördjupad behandling och eller en utredning inom 60 dagar efter att första bedömning är genomförd och det har beslutats att behandlingen ska ske på Bup.

Om Bup-mottagningen inte uppfyller vårdgarantin, ska du informeras om detta och erbjudas hjälp att söka vård hos annan vårdgivare. 

Region Östergötlands fristående vårdlots

Den fristående vårdlotsen i Region Östergötland har till uppgift att hjälpa dig som inte får tid för besök eller behandling inom 90 dagar, vårdgarantin. Vårdlotsen håller kontakt med alla kliniker inom regionen, vet vilka avtal som finns med andra landsting och regioner och var någonstans i landet det finns möjlighet till vård lite snabbare.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0771-84 85 86
E-post: vardlotsen@regionostergotland.se

Ordinarie öppettider

Måndag till och med fredag, klockan 10.00-12.00 och 13.00-16.00

Allmänna frågor om vårdgaranti i Östergötland

Om du har allmänna frågor om vårdgarantier och valfrihet i vården i Östergötland, kan du ringa vår informationslinje.

Region Östergötlands informationslinje

Öppettider: måndag-fredag, klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00
Telefonnummer: 020-24 25 26

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på underlag från Sveriges kommuner och landsting, SKL

Granskare:

Lena Jönsson, landstingsjurist landstinget i Dalarna, Falun


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2018-01-08
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Kada Karlsson, regionjurist, Region Östergötland
Karin Schildt, sjuksköterska och vårdlots, Region Östergötland