Sjukresor i Östergötland

Skriv ut (ca 3 sidor)

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand kan du boka en sjukresa. Det kan gälla för vård inom regionen eller inom privata verksamheter som Region Östergötland har avtal med. En sjukresa inom Östergötland kostar 80 kronor per enkelresa. Inför vårdbesöket är det i första hand du själv som bedömer om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver sjukresa. Om sjukresan har beställts på felaktiga grunder, som exempelvis brist på allmänna kommunikationer, kan du tvingas betala hela kostnaden för resan själv. Inför hemresan är det vårdpersonalen som bekräftar ditt behov av sjukresa och behov av eventuell ledsagare. Om du får specialistsjukvårdsremiss för vård som inte kan ges här i länet, vårdgarantiremiss eller remiss för ny medicinsk bedömning enligt patientlagen, kan du söka ersättning för de reskostnader som du har haft i samband med vården.

Skriv ut

Inför hemresan – vårdpersonalen utfärdar blankett

Inför hemresan – vårdpersonalen utfärdar blankett

Inför hemresan är det alltid vårdpersonalen som bekräftar ditt behov av sjukresa. Det är också vårdpersonalen som utfärdar den sjukreseblankett som måste finnas för att du ska få beställa hemresan. Sjukreseblanketten utfärdas antingen som en elektronisk blankett eller som ett blått sjukreseintyg som du får med dig för att lämna till chauffören.

Ledsagare

Om det kan anses nödvändigt att du behöver ledsagare för kunna göra ditt vårdbesök har du möjlighet att ta med en person som ledsagare. Detta kostar i så fall inget extra men måste alltid anges vid beställningen av sjukresan.

Extrahjälp vid särskilt starka behov

Vårdspersonalen kan också besluta om att du ska få en utökad service både avseende extrahjälp och ledsagare. Vid särskilt starka behov kan du även få transport från dörr till dörr utan byten. Denna service kan vårdpersonalen också ge medgivande till inför resan till vården. Vid sådana särskilt starka behov måste du som patienten påtala behovet till vårdspersonalen i god tid före resan. Du kan inte beställa extrahjälp om du har har ledsagare.

Fäll ihop

Sjukresor inom Östergötland

Sjukresor inom Östergötland

Vid en sjukresa inom Östergötland får du använda samma trafiksystem som finns för färdtjänst. I allmänhet innebär det resor med taxi eller särskilda fordon för färdtjänst. Ofta får du samåka med andra resenärer.

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda dig av allmänna kommunikationer, eller resa med egen bil, kan beställa sjukresa med taxi via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

Liggande sjuktransport

Om du är i behov av liggande sjuktransport i samband med vård och behandling, vänd dig till den vårdenhet som du ska till. Det är vårdgivaren som beställer en sådan typ av resa, en liggande sjuktransport.

Så beställer du sjukresa

Beställningen ska alltid göras i god tid. Planerade sjukresor ska beställas senast klockan 16.00 vardagen före besöket. Vid beställningen ska du alltid uppge att det gäller just en sjukresa. Du behöver också uppge födelsenummer och om det finns behov av att ledsagare följer med. Behöver du extra hjälp för att ta dig från bostaden till fordonet meddelar du det också. Du kan inte begära extrahjälp om du reser med följeslagare.

Sjukresan beställs via Östgötatrafikens beställningscentral på telefon: 0771-71 10 20.

Undantag från detta är sjukresor som ska göras inom kommungränsen i följande kommuner:

Boxholm:

0142-502 00

Finspång:

0122-852 00

Kinda:

0494-194 50

Söderköping:

0121-184 00

Ydre:

0381-601 70

Vad kostar en sjukresa?

En sjukresa kostar 80 kronor per enkelresa. Resan betalas med kort eller kontanter direkt till föraren. Ett högkostnadsskydd gör att du under varje 12-månadersperiod bara behöver betala för 22 enkelresor. Eventuellt ytterligare sjukresor under perioden blir då avgiftsfria.

För dig som har rätt att åka färdtjänst gäller samma avgift som för färdtjänstresan. För färdtjänst gäller inte högkostnadsskyddet för sjukresor.

Du som har rätt att åka färdtjänst kan begära att istället betala egenavgift, 80 kronor, i enlighet med ordinarie sjukreseavgifter. Du omfattas då av sjukresereglernas högkostnadsskydd. Anmälan om att få betala egenavgift gör du till Östgötatrafikens beställningscentral, telefonnummer 0771-71 10 20, eller till färdtjänsthandläggare i din hemkommun.

Region Östergötlands regler för sjukresor gäller även boende i Ydre kommun som gör sjukresor till Höglandssjukhuset i Eksjö. Patienter som remitteras vidare från Höglandssjukhuset inte har rätt till sjukreseersättning.

Fäll ihop

Sjukresor till annan region, annat landsting

Sjukresor till annan region, annat landsting

Du kan få sjukreseersättning för resor till vård i annan region eller annat landsting om du får vårdgarantiremiss eller specialistsjukvårdsremiss på Region Östergötlands initiativ för vård som inte kan ges här i länet. I vissa fall kan du få sjukreseersättning vid remiss för ny medicinsk bedömning enligt patientlagen.

Du har däremot inte rätt att få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför länet genom en valfrihetsremiss eller utan remiss.

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan använda dig av allmänna kommunikationer, eller resa med egen bil, kan beställa sjukresa med taxi via Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20.

Att söka sjukreseersättning

Du som med en remiss enligt ovan reser till annat landsting för vård, kan få ersättning för resekostnaden om den sker med billigast möjliga färdsätt. Du får dock alltid själv stå för egenavgiften, 80 kronor per enkelresa. Det är kostnaderna utöver det som du kan få ersättning för. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer. I vissa fall kan du även få ersättning för övernattningskostnader. Kostnader för parkerings- och/eller tullavgifter ersätts inte.

Du ansöker om sjukreseersättning till:

Sjukresor
Östgötatrafiken
Box 1550
581 15 Linköping

Till din ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker ditt besök, eventuella biljetter eller uppgifter om hur många kilometer du har kört med egen bil. Samtliga handlingar ska vara originalhandlingar.

Fäll ihop

Vid frågor

Vid frågor

För allmänna frågor om sjukresor och sjukresersättning, ring 0771-21 10 10.

För mer specifika frågor om utbetalningar av sjukreseersättning efter vård i annat landsting, ring 010-434 00 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-04-19
Redaktör:

Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland

Manusunderlag:

Magnus Käck, samordnare för sjukresor och länsfärdtjänst, Region Östergötland