Rules and rights
Regler och rättigheter

Rules and rights
Regler och rättigheter

The pediatric ward
Barnavdelningen

The pediatric ward
Barnavdelningen

Have the flu vaccination
Vaccination mot influensa

Have the flu vaccination
Vaccination mot influensa

Examinations/tests
Undersökningar/prover

Examinations/tests
Undersökningar/prover

Symptoms/disease
Symtom/sjukdom

Symptoms/disease
Symtom/sjukdom

Cancer treatment
Behandling vid cancer

Cancer treatment
Behandling vid cancer