Rregulla dhe të drejta
Regler och rättigheter

Rregulla dhe të drejta
Regler och rättigheter

Provimet/testet
Undersökningar/Prover

Provimet/testet
Undersökningar/Prover

Simptom/sëmundje
Symtom/Sjukdom

Simptom/sëmundje
Symtom/Sjukdom