Visa vårdmottagning på 1177.se

Skriv ut (ca 4 sidor)

Den här texten vänder sig till vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, som vill synas på 1177 Vårdguiden eller som redan gör det.

Skriv ut

I texten nedan presenteras först hur man går till väga för att mottagningen ska synas på 1177 Vårdguiden. Längre ner finns manualer och instruktioner för hur man lägger in kontaktuppgifter så att de blir sökbara och visas på rätt sätt.

De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på kvalitetssäkrad information från bland annat Katalogtjänst HSA. För att få ansluta sig till HSA krävs att man är en vård- eller omsorgsaktör. I tveksamma fall prövas detta av ett särskilt råd.

Privat vårdmottagning

Privat vårdmottagning

För att få synas på 1177.se som privat vårdmottagning måste mottagningen ha ett avtal med det aktuella landsting där vården bedrivs och vara ansluten till HSA. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata vårdmottagningar. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata vårdmottagningar som har avtal med landstinget eller regionen att anslutas till HSA via sitt landsting eller region i stället för via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Privat tandvårdsmottagning

Privat tandvårdsmottagning

Om du representerar en privat tandvårdsmottagning och vill synas på 1177 Vårdguiden och Hitta och jämför vård behöver du läsa kapitlet nedan.

HSA-anslutning för privata tandvårdsmottagningar

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifterna om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns det ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata tandvårdsmottagningar, men fler aktörer är på väg in på marknaden. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata tandvårdsmottagningar som har avtal med landstinget att anslutas till HSA via sitt landsting. Mottagningen behöver då inte anslutas till HSA via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Mottagningar i Östergötland

Östergötland

Mottagningar i Östergötland

Mottagningar som drivs av Region Östergötland

För mottagningar som drivs av Region Östergötland är det regionen som ansvarar för att mottagningen finns med i HSA. Det gäller både vård- och tandvårdsmottagningar. Idag hanteras större delen av administrationen av mottagningens uppgifter centralt av HSA-förvaltningen. Uppgifterna hålls synkroniserade med motsvarande uppgifter i Cosmic.

Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se så skriv till vardsok@regionostergotland.se. Samma adress gäller om ni vill ändra en uppgift eller korrigera felaktiga uppgifter.

Om ni behöver mer information om hur er mottagning kan synas på 1177.se ska ni kontakta er LBA eller HSA-förvaltningen via hsa-katalogen@regionostergotland.se.

Privata mottagningar med vårdavtal

För privata vårdmottagningar som har ett vårdavtal med Region Östergötland hanteras detta inom avtalet och samma hantering gäller som för regionens egna mottagningar. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer ovan.

Privata mottagningar utan vårdavtal

Privata mottagningar utan vårdavtal med Region Östergötland ansluter sig till HSA via ett ombud. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer under rubriken Privat vårdmottagning. 

Privata tandvårdsmottagningar

Privata tandvårdsmottagningar i Östergötland ansluter sig till HSA via ett ombud. Om ni vill att en enhet ska synas på 1177.se, läs mer under rubriken Privat tandvårdsmottagning. 

Fäll ihop

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

I nedanstående länk finns information för dig som administrerar kontaktkort som visas i tjänsten Hitta och Jämför vård på 1177.se samt länk till Hitta och jämförs administrativa verktyg Kontaktkortsadmin (KKA).

Manualer och riktlinjer (extern länk)

Länk till kontaktkortsadmin

 

Östergötland

I Östergötland finns en regional sida för att stötta dig som administrerar kontaktkort på 1177.se.

För kontaktkortsadministratörer anställda av Region Östergötland (intranätet Lisa)

För kontaktkortsadministratörer som jobbar på uppdrag av Region Östergötland (Vårdgivarwebben)

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-09-28

Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2017-08-28
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Manusunderlag:
Johan Zenk, HSA-ansvarig, Region Östergötland